English   Danish

2021/2022  DIP-DBUSO1003U  Forretningsudvikling

English Title
Business Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Marie Louise Mors - Institut for Strategi og Innovation (SI)
 • Thomas Poulsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Innovation/Innovation
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå den højeste karakter 12 skal den studerende:
 • Have viden om og være i stand til at anvende begreber, teorier, modeller og metoder forbundet med forretningsudvikling
 • Kunne identificere, definere, analysere og vurdere en virksomheds forretningsmodel og dens fremtidige udvikling
 • Kunne analysere og anvende teori, værktøj og teknikker fra kurset forretningsudvikling til at vurdere hvordan en virksomhed skal positionere sig i et marked
 • Selvstændigt være i stand til at præsentere, kritisk vurdere og anvende teorisammenhænge og begreber gennemgået på kurset
 • Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag, løsningsmodeller og brug af teknikker og værktøjer i forretningsudviklingsprojekter i en virksomhed på en logisk og klar måde
 • Være i stand til at vise at man kan anvende teorien fra kurset til at vurdere et case eller en virksomhed
Prøve/delprøver
Forretningsudvikling:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der udleveres en virksomhedscase, som skal besvares.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forretningsudvikling er vigtigt fordi konkurrence fordele er dynamiske og for at opretholde konkurrencefordele må ledere derfor overveje hvordan forretningsmodellen skal udvikles. Ledere må derfor forholde sig til konstante forandringer i den kontekst hvor forretningen opererer. Desværre er det ofte svært at udvikle forretningen fordi organisationer bliver statiske, har svært ved at forandre sig eller fordi man fokusere på den eksisterende forretning fremfor den fremtidige udvikling.

 

Centrale emner i faget inkluderer blandt andet:

- Forretningsmodeller og udvikling af samme

- Innovation i forretningsmodellen

- Hvordan undgå inerti og indbygge dynamik i forretningen

- Hvordan forholde sig til forandringer i den eksterne kontekst

 

Faget bygger hovedsagligt på virksomhedscases for at illustrere teorien. Denne form for undervisning kræver at den studerende er velforberedt og engageret i undervisningen. Kurset baserer sig dermed på aktiv læring.

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen i dette kursus er interaktiv. Der stilles krav til at du som deltager er forberedt og deltager aktivt i undervisningen og i diskussionerne i undervisningen. Undervisningen vil være case-baseret og i undervisningen vil der være gruppearbejde samt teoretiske forelæsninger. Desuden vil der evt indgå en computer simulering. Endelig kommer der enkelte gæsteforelæsere.
Feedback i undervisningen
Der vil være løbende feedback undervejs i kurset samt i konsultationstimer, som aftales undervejs.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 64 timer
Forberedelse undervisning 139 timer
Forberedelse eksamen 48 timer
Eksamen 24 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen vil finde sted tirsdag og torsdag aften i ugerne 2-8 (ingen undervisning i uge 7 pga. vinterferie), samt to lørdage i samme periode.

Sidst opdateret den 28-06-2021