English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV7006U  Contract Management

English Title
Contract Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Kim Østergaard - CBS Law
Kursusadministration: hdk@cbs.dk
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Ledelse/Management
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-03-2021

Relevante links

Læringsmål
Contract Management forudsætter en interdisciplinær tilgang i krydsfeltet mellem jura og økonomi med en stadig stigende inddrages af informationsteknologi for at kunne eksekvere contract management, hvorfor fagets læringsmål er
 • Hvornår skal virksomheden anvende strategisk eller konventionel kontrahering i forhold til virksomhedens mål
 • Hvorledes og hvornår kan proaktive bestemmelser understøtte contract management
 • Hvilke kontraktjusteringsmekanismer understøttet af økonomisk teori kan med fordel understøtte udrulningen af contract management
 • Kvalificere hvilke kontraktbestemmelser, der kan standardiseres og hvornår der skal ske individualisering heraf
 • Hvorledes kontraketn kan medvirke til at være et proaktivt styringsværktøj
 • Hvorledes kontrakten kan understøtte samarbejdrelationen på det operationelle og taktiske niveau
 • Hvorledes kontrakten kan fremme samarbejdsgrundlaget og det relationelle aspekt mellem parterne
Prøve/delprøver
Contract Management:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmålet tager udgangspunkt i et centralt teme inden for contract management. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Contract Management har fokus på kontraktstyring og rigtig opfyldelse af en virksomheds kontraktportefølje. Contract Management omfatter såvel det strategiske, taktiske og operationelle niveau. På det strategiske niveau omfatter det bl.a. konkret stillingtagen til, hvorvidt der skal anvendes strategisk eller konventionel kontrahering. På det operationelle niveau omfatter det bl.a., hvorledes der i komplekse og langvarige kontrakter sker rigtig opfyldelse af kontrakten og hvilke kontraktmekanismer, der er fremmende herfor. Et eksempel herpå er spørgsmålet om kontraktdesign, og hvorledes kontraktvisualisering og et ikke juridisk tungt sprogbrug kan medvirke til, at kontrakten er et aktivt og merværdi skabende styringsværktøj for den eller de personer, der skal sikre rigtig opfyldelse af kontrakt og som nødvendigvis ikke er uddannet jurist. I contract management inddrages relevante økonomiske teorier til at understøtte og kvalificere kontraktstyringen, bl.a. ved inddragelsen af transaktionsomkostningsteorien.                 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår i form af forelæsninger, øvelser, diskussioner, studenterpræsentationer samt opgavedrøftelser.
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende feedback på deres evne til at reflektere over strategisk kontrahering i undervisningen. Dette sker mundtligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner, cases, fremlæggelser mv. Hvis de studerende deltager aktivt i undervisningen får de mest ud af fagets feedback.
Studenterarbejdstimer
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 140 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Onsdag i uge 44, 45, 46 og 47 kl. 9.50 - 17.00

Foreløbig litteratur

Der udfærdiges en artikelsamling til faget

Sidst opdateret den 16-03-2021