English   Danish

2021/2022  DIP-DKONO1006U  Værdiskabende kontrakter

English Title
Value creation trough contracting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Kim Østergaard - CBS Law
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er kursets formål, at den studerende med udgangspunkt i konkrete cases er i stand til at identificere og kvalificere, hvorledes en værdiskabende kontrakt skal konciperes, og hvorledes eksisterende kontraktparadigmer kan forbedres med henblik på en aktiv inddragelse af økonomisk teori til at skabe merværdi.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Juridiske forudsætninger svarende til HD 1. del. Det vil være et plus for læringsudbyttet, at den studerende har faglige forudsætninger svarende til kurset Aftaler med den offentlige sektor.
Prøve/delprøver
Værdiskabende kontrakter:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 30 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksaminationen tager udgangspunkt i en samtale over det trukne eksamensspørgsmål. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I kurset er der fokus på, hvorledes der mellem offentlige og private parter - og ligeledes mellem private parter - kan skabes merværdi gennem den måde, der kontraheres på. Det gøres bl.a. ved at inddrage teorirammen fra strategisk kontrahering og contract management til at vise, hvorledes økonomisk teori kan anvendes til at kvalificere indholdet af de kontrakter, herunder vægtningen af reaktive og proaktive klausuler i det omfang, det er muligt. 

 

I kurset inddrages bl.a. cases med udgangspunkt i FN`s Klimamål,Offentlige Private Partnerskaber (OPP), Offentlige Privta, Offentlig Privat Innovation (OPI), Private Partnerskaber (PP) til at identificere, hvorledes økoønomisk teori kan anvendes til at kvalificere og forberede eksisterende kontraktparadigmer som eksempelvis K03 og K04.

 

Kurset vil have stort fokus på inddragelse af cases, således at den studerende bliver i stand til både på det abstrakte men også konkrete plan at identificere og kunne anvise, hvorledes der kan skabes merværdi gennem den måde, hvorpå der kontraheres. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes i kurset en case-baseret tilgang med en høj grad af studenterinvolvering med henblik på at maksimere den studerende læringsudbytte, således at kurset kan anvendes meget direkte efterfølgende.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i forbindelse med gennemgang/diskussioner af de i kurset inddragne cases.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 80 timer
Cases og fremlæggese 15 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Eksamen 1 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Afv. info

Foreløbig litteratur

Foreløbig litteraturoversigt

 

Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder og partnerskaber, Christina Tvarnø, Grith Skovgaard Ølykke og Kim Østergaard, CBS 2013

(Publikationen kan hentes på adressen https:/​/​research.cbs.dk/​da/​publications/​vækst-og-værdiskabelse-via-nye-former-for-innovationssamarbejder-)

 

Mads Bryde Andersen,Lærebog i obligationsret I, Ydelsen, Beføjelser 5. udg., 2020, 
 

Udvalgte dele af K03 og K04

Sidst opdateret den 07-06-2021