English   Danish

2021/2022  DIP-DSAMO1006U  Business Project

English Title
Business Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Per Østergaard Jacobsen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Markedsføring/Marketing
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 10-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Efter en succesfuld gennemførelse af dette kursus, vil deltagerne:
 • - være i stand til at forstå muligheder og begrænsninger i forretningsanalyser for markedsføring og salg
 • - have et overblik over forskellige datatyper og værktøjer til dataanalyse.
 • - udvikle en forståelse af finesserne ved at arbejde med data og kombinationen af forskellige data.
 • - lære at finde ud af, hvordan du bruger data og analyser til at hjælpe med at informere løsningen på et bestemt problem.
 • - være i stand til at identificere hvilke værktøjer deres bør anvendes.
 • - være i stand til at fortolke modelresultater, og hvilke spørgsmål du bør stille, før de bruger resultaterne til at træffe forretningsmæssige beslutninger.
 • udvikle evnen til at formidle indsigt fra analysen til de forskellige interessenter i forhold til kunderejsen.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Før du tager kurset, anbefaler vi, at du skal have grundlæggende forståelse af forskellige datatyper, erfaring med dataanalyse (f.eks. rapportering) og grundlæggende statistisk viden. Inden kursus start gennemføres individuelle test.
Prøve/delprøver
Business Project:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hvilke data er vigtige? Hvordan fortolkes disse og hvordan deles disse i virksomheden så der kan sikres gensidigt værdiskabene proaktiv interaktion mellem kunden og virksomheden? Dette kursus introducerer de studerende til en grundlæggende kundeindsigt i forbindelse med marketing og business analytics.


Hovedformålet er, at give de studerende det fundament, der er nødvendigt for at anvende dataanalyse til den virkelige verdens udfordringer og muligheder. Dvs. i det daglige arbejde med markedsføring, salg og service – altså i kunderejsen.
Deltagerne vil lære at identificere data, såvel kvantitative som kvalitative. Fordele og ulemper ved forskellige analytiske værktøjer til deres specifikke behov som fx have et overblik over forskellige typer data. At forstå gyldige og pålidelige måder at indsamle, analysere og visualisere data på. At anvende forskellige modeller (fx predictive analytics) og anvende data (kundeindsigt) i beslutninger i forhold til interaktion med kunden og dennes oplevelse på kunderejsen. 

Virkningsgraden af marketings- og salgsindsatsent er det altafgørende udgangspunkt i at udstyre de studerende med en evne til at lave forudsigelser baseret på data fra fortiden kombineret med andre realtidsparametre (fx gennem anvendelse af AI) der kan påvirke kundeadfærden med det formål at forbedre kunderejsen og dermed den samlede virkningsgrad af ressource indsatsen,
Med dette kursus integrerer vi de fem tidligere kurser og forbereder eleverne til case opgave der er obligatorisk for alle studerende før det endelige afhandlingsarbejde.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset bygger på tre forskellige perspektiver:

1. Undervisercentreret læring: Instruktøren præsenterer relevant indhold (f.eks. videoer) om data og analysemetoder. Deltagerne tester deres viden og holdninger gennem online test. Den enkelte deltager modtager et kort feedback baseret på deres besvarelse.

2. Learning-by-doing: Deltagerne opfordres til at medbringe deres egne data, og vi anbefaler at bruge dem til at lære gennem praktisk anvendelse af forskellige metoder. Ved dette kan de forbedre deres forståelse gennem aktiviteter relateret til deres daglige forretningskontekst.

3. Læring gennem sociale interaktioner og gruppearbejde. Deltagerne vil interagere og diskutere med de øvrige deltagere i diskussionsforummet. Derudover vil deltagerne evaluere og få feedback fra øvrige deltagere i case opgaven.
Feedback i undervisningen
I undervisningsperioden vil der være to individuelle vejledninger i forbindelse med det endelige projekt. Derudover vil eleverne give og modtage feedback til /fra de øvrige studerende.

I forbindelse med to test vil der blive givet en kort skriftlig direkte individuel feedback baseret på den studerende besvarelse,

Studenterarbejdstimer
Tilstedeværelse 27 timer
Forberedelse 110 timer
Eksamen 1 timer
Eksamensforberedelse 15 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på: 

Foreløbig litteratur

Primær bog:

Disrupt your Mindset to transform your business with big data
Pernille Rydén, Torsten Ringberg & Per Østergaard Jacobsen.(2017)
ISBN – 13: 978-87-995714-2-0

 

Vi kommer også til at anvende uddrag fra “CRM 5.0 – De ustyrlige kunder i en digital tidsalder”    ISBN: 978-87-995714-3-7 som vi anvender på "Kunderelationer"

Sidst opdateret den 10-06-2021