English   Danish

2021/2022  KAN-CCMAO1023U  Revision 1

English Title
Auditing 1

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-01-2022

Relevante links

Læringsmål
 • Forklare de grundlæggende revisionsmæssige begreber, principper og metoder
 • Analysere konkrete problemstillinger ud fra de revisionsmæssige begreber, principper og metoder
 • Forklare og anvende relevant teori til at planlægge en revisionsopgave
 • Forklare og diskutere revisionsmæssige overvejelser ved revisionens udførelse
 • Analysere de rapporteringsmæssige konsekvenser af revisionens konklusioner
 • Identificere den for en revisionsmæssig problemstilling relevante regulering, analysere problemstillingen ud fra denne regulering, og konkludere på denne analyse
Prøve/delprøver
Revision 1:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Se nedenfor
Opgavetype: Opgavebesvarelse
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

VIGTIGT ANGÅENDE REEKSAMEN: Eksamen afvikles som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

 

Der er til reeksamen intet maksimum sidetal.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Revision 1 vedrører revisionsprocessen ved revision af årsregnskaber, herunder særligt revisionens planlægning, udførelse og rapportering.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af storholdsforelæsninger i kombination med holdundervisning. Der tilbydes feedback og bedømmelse på 1 frivillig opgave i løbet af Revision 1.
Feedback i undervisningen
Feedback på en besvarelse til en frivillig opgave. Derudover diskuteres case-problemstillinger i holdundervisningen og der er her undeviserfeedback på diskussionen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 51 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 151 timer
Foreløbig litteratur

Oplyses senere

Sidst opdateret den 20-01-2022