English   Danish

2021/2022  KAN-CCMAO1026U  Regnskab 2

English Title
Financial Statement Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jesper Møller Banghøj - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Analysere en virksomheds rentabilitet, vækst samt driftsmæssige - og finansielle risiko baseret på officielt tilgængeligt regnskabsmateriale (årsrapporter mv.)
 • Vurdere regnskabskvalitet af finansielle informationer samt analysere årsregnskaber og beregne relevante nøgletal i den private sektor
 • Kunne anvende metoder til opstilling af koncernregnskaber
 • Identificere ’støjposter’ i årsrapporten
 • Analysere virksomhedens strategi og regnskab på grundlag af offentliggjorte årsrapporter og anden offentlig tilgængelig information
 • Beregne et budget som fundament for værdiansættelse af en virksomhed og kreditvurdering
 • Analysere en virksomheds værdi ud fra de i pensum nævnte metoder og modeller
 • Analysere en virksomheds kreditværdighed ud fra de i pensum nævnte metoder
 • Diskutere en regnskabsbaseret bonusmodel og vurdere de typiske udfordringer, som er forbundet med dette arbejde
 • Forklare revisors rolle i forbindelse med ovenstående opgaver
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der forudsættes indsigt svarende til deltagelse i faget Regnskab 1.
Prøve/delprøver
Regnskab 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets primære indhold vil være regnskabsanalyse og værdiansættelse.

 

Regnskabsproducenter og revisorer bliver kontinuert præsenteret for opgaver, hvori der indgår regnskabsanalyse og værdiansættelse.

Fra kurset vil den studerende få viden om de grundlæggende elementer i omarbejdelse af resultatopgørelse og balance til analyseformål samt udarbejdelse af en række nøgletal til forskellige beslutningsformål. Den studerende vil tage analysen et skridt videre og vinde indsigt i brugen af grundlæggende værdiansættelsesmodeller primært for selskabets egenkapital, der kan applikeres i en række konkrete opgaver.

Eksempler på disse opgaver kan være, men er ikke begrænset til:

 • Køb og salg af dattervirksomheder
 • Forecasting og budgettering
 • likviditetsanalyser
 • konkurrentanalyser
 • Impairment tests
 • Købsprisallokering
 • Going concern

 

Formålet med Regnskabsanalyse er at sætte de studerende i stand til at gennemføre regnskabsanalyser og værdiansættelser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger kombineret med øvelser.
Herudover blended learning i form af 2 quizzes og 'peer-grade review' på mindre opgaver.
Feedback i undervisningen
Ved diskussion af case-problemstillinger i holdundervisningen, gives der her underviserfeedback på diskussionen. Derudover gives der feedback til de studerende i form af 'peer-grade review' på mindre opgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Eksamen 24 timer
Forberedelse 134 timer
Foreløbig litteratur

Bøger

 • Petersen C., Plenborg T., & Petersen, C. (2017): Financial Statement Analysis - Valuation - Credit analysis - Performance Evaluation, Fagbokforlaget.
 • Fedders, J. & Steffensen, H. (2017): Årsrapport efter internationale regnskabsstandarderfra dansk praksis til IFRS 5. udgave, Kranov Group
 • Møller Fredslund, P. (2017). Introduktion til Koncernregnskaber 

 

Artikler

 • Nobes C. (2013): The continual survival of international differences under IFRS, Accounting and Business Research, 42:2, 83-111
 • Healy, P. M. (1985): The effect of bonus schemes on accounting decisions, Journal of Accounting and Economics, 7, 85-107
 • Jones, J. (1991): Earnings Management During Import Relief Investigations, Journal of Accounting Research, 29:2, 193-228
Sidst opdateret den 30-06-2021