English   Danish

2021/2022  KAN-CCMVV1144U  Boligøkonomi og -finansiering

English Title
Housing economics and finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 130
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Jens Lunde - Institut for Finansiering (FI)
Underviser
Marc Lund Andersen (ekstern lektor fra Boligøkonomisk Videncenter)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Politologi/Political Science
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 21-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemført faget er målet, at den studerende:
 • Kan anvende fagets teorier på boligøkonomiske problemstillinger
 • Kan analysere boliger som investeringer og forstår afkast, risici, omkostninger og likviditetspåvirkning ved de forskellige boligformer
 • Kan rådgive om samspillet mellem boligmarkedet og samfundsøkonomien
 • Kender til de væsentlige økonomiske og finansieringsrelaterede karakteristika ved boligmarkedets delmarkeder (ejerboligmarkedet, andelsboligmarkedet, det private og det almennyttige udlejningsmarked)
 • Kan rådgive om, hvordan regulering, beskatning og subsidiering påvirker boligmarkedets delmarkeder og forstår hvordan ændringer heri påvirker balancen imellem dem
 • Forstår boligmarkedet og delmarkederne mht. deres dynamikker og struktur internt og i samspil med hinanden
 • Har fået en dyb forståelse for finansiering af boliger og den danske realkreditsektor
Prøve/delprøver
Boligøkonomi og finansiering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er ingen begrænsning på omfang, de studerende har 4 timer til deres rådighed.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Boligmarkedet udgør en essentiel rolle i samfundsøkonomien. Boligmarkedet både påvirker og påvirkes af mange forskellige aspekter såsom økonomi, investeringsmuligheder, samfundsudvikling, lovgivning, regulering, skat og subsidier mm. Der arbejdes bl.a. med følgende temaer (med forbehold for ændringer):

 

 • Grundlæggende problemstillinger i boligøkonomi
 • Forskellen mellem boligudgifter og boligomkostninger ved boligmarkedets delmarkeder
 • Samspillet mellem boligmarkedets delmarkeder (ejerboligsektoren, andelsboligsektoren, den private udlejningsboligsektor og den almennyttige udlejningssektor)
 • Dynamikker, tilpasning og udvikling i udbud og efterspørgsel på boligmarkedet
 • Konjunkturcykler, boligbobler og prisdannelse på boligmarkedet
 • Afkast og risici ved bolig- og ejendomsinvestering samt beskatning heraf
 • Den danske realkreditsektor, realkreditprodukter og finansiering af ejendomme
 • Udbud og efterspørgsel på boligmarkedet
 • Huslejefastsættelse og det private samt almennyttige lejeboligmarked
 • Andelsboligøkonomi og andelsboligmarkedet
 • Regulering, beskatning og subsidiering af lejeboliger, andelsboliger, ejerboliger og almennyttig sektor
 • Introduktion til finansielle kontrakter på ejendomsmarkedet samt beskyttelse af ejendomsformue

 

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Det overordnede formål med faget er at gøre den studerende i stand til at varetage analytiske opgaver som relaterer sig til boligmarkedet på et højt fagligt niveau. Den studerende vil både opnå teoretisk viden og institutionel viden om boligmarkedet. Kvalifikationernes som tillæres, kan være særligt nyttige i forbindelse med beskæftigelse i banker, realkreditinstitutter, ejendomsselskaber, pensionsselskaber, den almennyttige sektor, offentlige styrelser, ministerier og interesseorganisationer.

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger med dialog
18 ugentlige dobbelt lektioner
Feedback i undervisningen
De studerende opfordres til at sende mails og stille spørgsmål i timerne. Derudover afsluttes hver af fagets 4 emneblokke med Kahoot-quizzes."
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 140 timer
Undervisning 33 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Sidst opdateret den 21-12-2021