English   Danish

2021/2022  MA-MMASO1013U  Juridisk metode

English Title
Jurisprudence and theory of law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 2 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 25
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
  • Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne redegøre for et givent lovforslag/​ændringsforslag og svare på følgende:
  • Hvad er problemet
  • Hvad er løsningen
  • Perpektivering
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studerende, som ved overgangen til studieordning 2016/2017, mangler 2 ECTS i Juridisk metode point for at opfylde kravet om 45 ECTS point forud for afslutning af Skatteretlig metode og Masterprojekt.
Prøve/delprøver
Juridisk metode:
Prøvens ECTS 2
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Afløsningsopgave på 2 til 4 sider indenfor udvalgte lovforslag/ændringsforslag, som fastlægges af de kursusansvarlige. Der afholdes en intro, hvor emne vælges og casen konkretiseres. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Ikke relevant
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 2 timer
Udarbejdelse af synopsis 30 timer
Forberedelse 25 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021