English   Danish

2021/2022  MA-MMASV4000U  Tværfaglig synopsis i skatteret

English Title
Inter-disciplinary synopsis in Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 2,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
  • Ole Aagesen
    Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Kunne anvende den juridiske metode på en konkret og kompliceret problemstilling indenfor det valgte skatteretlige område
  • kunne anvende teoretiske og metodiske løsningsmodeller på konkrete problemstillinger
  • kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant
  • Analysere på problemstillingen og konkludere i form af løsningsforslag
  • Argumentere for den foreslåede løsning på problemstillingen
  • Forklare problemstillingen og løsningsmodellen på et klart og korrekt sprog
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studerende, som ved overgangen til studieordning 2016/2017, mangler 2½ ECTS point for at opfylde kravet om 45 ECTS point forud for deltagelse på Skatteretlig metode og Masterprojekt.
Prøve/delprøver
Tværfaglig synopsis i skatteret:
Prøvens ECTS 2,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

10 minutters oplæg. herefter 10 min. eksamination inkl. votering

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Synopsen er på 3 til 5 sider indenfor udvalgte temaerne. Temaerne fastlægges af de kursusansvarlige. Der afholdes en introdag, hvor tema vælges og synopsen konkretiseres. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Ikke relevant
Feedback i undervisningen
Mundtlig
Studenterarbejdstimer
Undervisning 7 timer
Udarbejdelse af synopsis 35 timer
Eksamen 0,2 timer
Forberedelse 25 timer
Sidst opdateret den 24-06-2021