English   Danish

2021/2022  MA-MMPGV1524U  Ledelse af hybridarbejde

English Title
Management of hybrid work

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 3 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Peter Holdt Christensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 15-12-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne fremlægge og forklare valgfagenes teoretiske grundlag og begreber/metode
  • Den studerende skal kunne anvende valgfagenes begreber analytisk på et selvvalgt tema.
  • Den studerende skal kunne formulere en kort sammenfatning/præsentation af valgfagenes relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse.
Prøve/delprøver
Ledelse af hybridarbejde:
Prøvens ECTS 3
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en portfolio-eksamen, som består af to dele:

  • Produktion af en podcast eller video, hvor du med udgangspunkt i relevante dele af pensum præsenterer, analyserer og diskuterer hvilke udfordringer i egen organisation hybridarbejde rummer, og hvordan disse udfordringer bedst muligt kan håndteres. Varigheden af produktionen skal være 10-15 minutter. Denne produktion bør også kunne rundsendes til relevante aktører i egen organisation (vægter 50% af karakteren).
  • En skriftlig case-besvarelse på maksimum 5 sider. Du får udleveret en case, og skal ud fra relevante dele af pensum skriftligt besvare casen (vægter 50% af karakteren).
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Valgfagene har til formål at give den studerende mulighed for at uddybe viden og færdigheder fra kernefagene, således at særlige faglige og praktiske interesser hos den studerende kan blive tilgodeset. Valgfagene skal gøre det muligt for den studerende at sætte viden fra kernefagene ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra valgfagenes begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget afvikles som hybridundervisning. Det betyder, at dele af undervisningen foregår på CBS og noget online.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 70 timer
Undervisning 20 timer
Sidst opdateret den 15-12-2021