English   Danish

2021/2022  MA-MMPGV2026U  Ledelse som offentlig værdiskabelse

English Title
Management as public value creation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 6 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Susanne Boch Waldorff - Institut for Organisation (IOA)
Lene Holm Pedersen, Københavns Universitet
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne fremlægge og forklare valgfagenes teoretiske grundlag og begreber/metode
  • Den studerende skal kunne anvende valgfagenes begreber analytisk på et selvvalgt tema.
  • Den studerende skal kunne formulere en kort sammenfatning/præsentation af valgfagenes relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse.
Prøve/delprøver
Ledelse som offentlig værdiskabelse:
Prøvens ECTS 6
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftlige eksamensopgave udformes som et skriftligt strategioplæg, der indeholder refleksion over og anvisninger til, hvordan den offentlige leder kan øge skabelsen af offentlig værdi i egen organisation.
Opgaven udformes så den indeholde konkrete handlingsanvisninger for iværksættelsen.
Den skriftlige eksamensopgave bliver således et produkt, som den studerende tager med fra faget og konkret kan anvende i strategiarbejdet i egen organisation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Valgfagene har til formål at give den studerende mulighed for at uddybe viden og færdigheder fra kernefagene, således at særlige faglige og praktiske interesser hos den studerende kan blive tilgodeset. Valgfagene skal gøre det muligt for den studerende at sætte viden fra kernefagene ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra valgfagenes begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
TBA
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 150 timer
Undervisning 30 timer
Sidst opdateret den 28-06-2021