English   Danish

2021/2022  BA-BPROO1007U  Regnskab

English Title
Financial Accounting and Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Marianne Zander Svenningsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 25-08-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for indholdet og sammenhængen mellem det dobbelte bogholderis registreringsmetodik og grundlæggende opstilling af et årsregnskab
 • Forklare indholdet af de grundlæggende begreber, principper og metoder i forhold til årsrapporten
 • Forklare indholdet af og formålet med årsrapportens elementer
 • Analysere konkrete regnskabsmæssige problemstillinger, herunder inden for indregning og måling, og konkludere på denne analyse
 • Redegøre for og forstå indholdet i fundamentalanalysen
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug
 • Udarbejde og fortolke regnskabsanalyse
Prøve/delprøver
Regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Vær opmærksom på følgende ved syge/omprøven:

Den studerende trækker et spørgsmål, dette spørgsmål kan være fra hele pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

.Faget har til formål:

 • At indføre de studerende i eksterne regnskabsbrugeres informationsbehov.
 • At indføre de studerende i modeller for opgørelse og beskrivelse af en virksomheds overskuds- og kapitalforhold.
 • At indføre de studerende i det tekniske regelsæt, der gælder for årsrapporten.
 • At indføre og tilføre de studerende færdigheder i regnskabsanalytisk metode, som et led i en samlet økonomisk vurdering af en virksomhed.
Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger og øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Som en del af forelæsningerne indarbejdes opgaver, der diskuteres i undervisningen.

Som en del af af undervisningen er der ligeledes øvelsestimer med mulighed for direkte respons fra underviseren.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Forberedelse 110 timer
Eksamen 48 timer
Foreløbig litteratur
 • Melville: International Financial Reporting, Seventh Edition, Pearson.
 • Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 5. udgave, Gjellerup
 • Øvelsesopgaver og supplerende materiale.

              

Sidst opdateret den 25-08-2021