English   Danish

2022/2023  BA-BEBUO1018U  Virksomhedsstrategi i et netværksperspektiv

English Title
Corporate Strategy in a Network Perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Christoph Houman Ellersgaard - Institut for Organisation (IOA)
(Lasse Folke Henriksen er delvis fagansvarlig)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
  • Sociologi/Sociology
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-11-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for forskellige forståelser af virksomhedsstrategi i netværksperspektiv
  • Analysere intra- og interorganisatoriske netværk ved brug af teori og metode fra netværksanalyse
  • Vurdere og kritisk reflektere over den strategiske betydning af virksomheder og deres medarbejderes placering i sociale, økonomiske og politiske netværk
  • Anvende teorier og metode fra netværksanalyse til at forstå, hvorfor og hvordan virksomhedsinterne netværk indvirker på medarbejdernes og virksomhedens strategiske handlerum
  • Præsentere eksempler på succesrige og fejlslagne virksomhedsstrategier ud fra et netværksanalytisk perspektiv
Forudsætninger for at deltage i kurset
Grundlæggende kendskab til R, fx fra kursus i Statistics på 3. semester af HA EB
Prøve/delprøver
Virksomhedsstrategi i et netværksperspektiv:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Afleveres på baggrund af udleveret case og data
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis et gruppemedlem rammes af sygdom kan gruppens opgave genbruges
Beskrivelse af eksamensforløbet

Ved semesterstart udleveres et eksamensspørgsmål, som de studerende kan arbejde med løbende i løbet af kurset

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål: Kurset introducerer til virksomhedsstrategi i et netværksperspektiv. Virksomheder og deres medarbejdere er afhængige af deres omverden og en helt central måde er at knytte an til omverdenen gennem netværk af forskellig art. Virksomheder konkurrerer og samarbejder med andre organisationer via netværk, som bl.a. giver dem adgang til resurser, som de er afhængige af. Kurset udstyrer de studerende med teoretiske og metodiske redskaber fra den netværksanalytiske tradition til at forstå hvordan interne såvel som eksterne netværk indvirker på virksomhedens strategiske processer. 

 

Kurset er inddelt i tre dele. Første del giver en introduktion til forskellige teorier om ’virksomhedsstrategi i netværksperspektiv’ og eksemplificerer teorierne gennem brug af cases. Anden del indfører de studerende i metodiske redskaber fra netværksanalysen. Tredje del har fokus på anvendelse af netværksanalyse på konkrete cases og giver de studerende mulighed for at lave en konkret netværksanalyse af et intra- eller inter-organisatorisk netværk. Forbindelsen mellem teori og metode i konkrete caseanalyser har prioritet ligesom de praktisk-strategiske implikationer af virksomhedsnetværk løbende vil blive diskuteret gennem kurset. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er en kombination af forelæsninger og øvelseshold. Der vil også være adgang til videoforelæsninger og video guides til kodning i R.
Feedback i undervisningen
De studerende modtager feedback i øvelsestimerne. Her vil vi arbejde med networksdata og de studerende vil få løbende sparring og feedback på deres arbejde.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse 36 timer
Forberedelse 126 timer
Eksamen 168 timer
Foreløbig litteratur

Burt, R. (1983). Corporate Profits and Cooptation: Networks of Market Constraint and Directorate Ties in the American Economy. New York: Academic Press. 

Burt, R. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Davis, G. F., Yoo, M., & Baker, W. E. (2003). “The small world of the American corporate elite, 1982-2001.” Strategic Organization, 1(3), 301–26. 

Fligstein, N. (2001). The Architecture of Markets. Princeton: Princeton University Press.  

Granovetter, M. (1985). “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.” American Journal of Sociology, 91(3), 481–510. 

Henriksen, L. and C. Waldstrøm. 2016. Netværksanalyse - en introduktion. Kbh.: Samfundslitteratur. 

Podolny, J. (1993). “A Status-Based Model of Market Competition.” American Journal of Sociology, 98(4), 829–72. 

Powell, W., Koput, K. W., & Smith-Doerr, L. (1996). “Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology.” Administrative science quarterly, 41(1), 116–145. 

Vedres, D., & Stark, D. (2010). “Structural Folds: Generative Disruption in Overlapping Groups.” American Journal of Sociology, 115(4), 1150–90. 

Vitali, S., Glattfelder, J. B., & Battiston, S. (2011). “The network of global corporate control.” PLoSONE, 6(10). General Finance; Physics and Society.  

Westphal, J. D. (1999). “Collaboration in the boardroom: The consequences of social ties in the CEO/board relationship.” Academy of Management Journal, 42(1), 7–24. 

White, H. (1981). “Where Do Markets Come From?” American Journal of Sociology, 87(3), 517–47. 

Uzzi, B. (1997). “Social Structure and Competition in Inter-Firm Networks: The Paradox of Embeddedness.” Administrative Science Quarterly, 42(1), 35–67. 

Uzzi, B., & Spiro, J. (2005). “Collaboration and Creativity: The Small World Problem.” American Journal of Sociology, 111(2), 447–504. 

Sidst opdateret den 28-11-2022