English   Danish

2022/2023  BA-BKOMO3002U  Praksis- og Erhvervsrelateret projektforløb

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12, skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige fejl eller mangler, opfylde følgende læringsmål:
  • analysere, diskutere og perspektivere de opgaver, der bliver udført under praktikperioden eller det felt, praktikken beskæftiger sig med.
  • anvende et kommunikationsstrategisk perspektiv ift. en konkret problemstilling/problemformulering for praktikvirksomheden eller -organisationen.
  • koble teori og praksis i en problemstyret, analytisk projektrapport med udgangspunkt i et konkret problemfelt.
  • argumentere for og reflektere over den valgte faglitteratur.
Prøve/delprøver
Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøve gælder flg. bestemmelser: Den studerende skal genskrive rapporten og indlevere på ny.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende skal individuelt udarbejde en projektrapport med en konkret kommunikationsstrategisk problemstilling inden for organisation, marketing, strategi, ledelse eller lignende med udgangspunkt i det projektorienterede forløb (praktikperioden). Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. 

 

Projektrapporten skrives på dansk eller engelsk.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Praktikforløbet strækker sig over minimum 3 måneder på fuld tid (januar-marts), hvor den studerende øves i at anvende sin tilegnede viden fra HA(kom.)-studiet i praktikorganisationen samt reflektere over praksis. På baggrund af dette udarbejder den studerende en akademisk projektrapport.

 

Udarbejdelsen af projektrapporten faciliteres af klyngevejledning med en tildelt praktikvejleder. Der afholdes typisk 4 timers klyngevejledning i hver klynge. Derudover tilbydes den studerende 3 timers individuel vejledning.

 

Praktik kan ikke afvikles i egen virksomhed, små iværksættervirksomheder og start-ups eller i en virksomhed, hvor man er ansat.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kursusaktivitet: Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i kraft af vejledning.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 2 timer
Klyngevejledning og individuel vejledning 5 timer
Arbejdstimer og projektrapport 409 timer
I alt 416 timer
Yderligere oplysninger

 

 

 

Sidst opdateret den 27-06-2022