English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1271U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Lars Peter Østerdal - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 01-07-2022

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne forklare teorien og forudsætningerne for individuelle økonomiske agenters rationelle markedsadfærd. Samtidig skal den studerende kunne analysere markedssystemets evne til at sikre optimal allokering af ressourcer. Konkret betyder dette, at den studerende skal kunne:
 • Beskrive indhold og tankegang i de mikroøkonomiske modeller, som præsenteres i faget og dokumentere forståelse af teoriens og modellernes anvendelse i økonomisk analyse.
 • Opstille forbrugeres og virksomheders optimeringsproblemer, og forklare forudsætninger for eksistens af løsning hertil samt egenskaber ved efterspørgsels- og udbudsfunktioner.
 • Løse konkrete optimeringsproblemer algebraisk, f.eks. nytte- og profitmaksimering for forbruger og virksomhed, og bestemme ligevægt.
 • Illustrere algebraiske løsninger grafisk og forklare den bagvedliggende intuition.
 • Forklare mulighederne for at aggregere enkeltindividers præferencer og træffe samfundsmæssige valg.
 • Definere og forklare ligevægt og optimalitet i en markedsøkonomi, og forstå betingelser for sammenfald mellem disse (velfærdsteoriens hovedsætninger).
 • Forstå omstændigheder hvorunder markedsligevægten ikke er optimal pga. markedssvigt, og forklare hvordan markedsmekanismens funktion kan udbedres. F.eks. i tilfælde af eksternaliteter.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Midterm - Mikroøkonomi:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Final - Mikroøkonomi:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed3 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommer
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I mikroøkonomien diskuteres, hvordan et samfunds knappe ressourcer og goder allokeres ved hjælp af markeder og markedspriser. Derfor er det fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, herunder markedsligevægtenes optimalitet og c) den påvirkning forbrugernes og virksomhedernes handlinger har på velfærden for alle i økonomien.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger samt øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Ugentlige opgavesæt gennemgås i øvelsestimerne.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 106 timer
Undervisning 70 timer
Eksamen 30 timer
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Varian, H.R. 2019. Intermediate Microeconomics with Calculus. W.W. Norton.

Sidst opdateret den 01-07-2022