English   Danish

2022/2023  BA-BMECO1282U  Industriøkonomi

English Title
Industrial Organisation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Thomas Rønde - Institut for Strategi og Innovation (SI)
Primære fagområder
 • Strategi/Strategy
 • Virksomhedsstudier/Cultural studies
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Formålet med faget er, at tilvejebringe en forståelse for virksomheders strategi og konkurrencen mellem virksomheder i markeder kendetegnede ved et begrænset antal af virksomheder (”imperfekt konkurrence”). Fagets læringsmål er således, at:
 • den studerende skal kunne forklare indholdet i grundlæggende industriøkonomiske begreber;
 • den studerende skal kunne beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for industriøkonomiske modeller;
 • den studerende skal kunne fremstille og tolke industriøkonomiske logikker grafisk og matematisk;
 • den studerende skal kunne opstille en passende industriøkonomisk model på baggrund af oplysninger om et marked og løse denne korrekt;
 • den studerende skal kunne identificere relevant information for en industriøkonomisk problemløsning i et case materiale samt udføre en struktureret analyse, der leder til begrundet løsning af problemstillingerne;
Prøve/delprøver
Industriøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I gennemgangen af industriøkonomi analyseres virksomhedsadfærd under forskellige markedsformer, idet der først ses på monopol og dernæst på oligopol.
Tyngden i gennemgangen vil ligge på den strategiske adfærd, og der opstilles simple modeller, som løses vha. spilteori. I løbet af kurset gennemgås også centrale aspekter af konkurrencelovningen ud fra et økonomisk perspektiv, og konkurrenceretssager bruges ofte som eksempler og cases. Øvelsesopgaver er en vigtig del af undervisningen, og disse bruges både til at øge den teoretiske forståelse samt til at træne løsning af spil-teoretiske modeller.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsning, øvelsestimer med opgaveløsning samt en case der skal løses i grupper og fremlægges.
Feedback i undervisningen
Der vil forekomme forskellige former for feedback så som quizzes og cases der løses i undervisningen og diskuteres i plenum. Der er mulighed for feedback på én skriftlig aflevering. Dette vil være et øvelsessæt, der skal besvares i grupper af fire studerende.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 124 timer
Undervisning 53 timer
Eksamen 29 timer
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Belleflamme and Peitz (2016): Industrial Organization: Markets and Strategies, 2. udgave, Princeton University Press.

Sidst opdateret den 17-06-2022