English   Danish

2022/2023  BA-BPSYO1201U  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Lisbeth La Cour - Økonomisk Institut (ECON)
spørgsmål om det akademiske indhold af faget skal sendes til Nanna Andersen na.tl@cbs.dk
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 15-06-2022

Relevante links

Læringsmål
For at bestå faget skal den studerende kunne
  • forklare og redegøre for indholdet i forskellige grundlæggende mikroøkonomiske begreber som f.eks elasticitet, alternativ omkostning, markedsligevægt og ufuldkommen konkurrence.
  • forklare og redegøre for de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som f.eks. modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence og forbruger adfærd.
  • illustrere indholdet i disse modeller grafisk samt udføre simple analyser.
  • løse simple økonomiske problemstillinger algebraisk som f.eks nytte-og profitmaksimering, udbud lig efterspørgsel, samt algebraisk bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som f.eks. pris, mængde og profit.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
For at bestå mikroøkonomi skal man henover semesteret have godkendt/bestået 10 ud af 12 opgaver. Opgaverne skal laves og afleveres i studiegrupper. Opgaverne skal løses, optages på video og derefter uploades til bedømmer, der giver feedback og vurderer om opgaven er bestået.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Skulle den studerende ikke have bestået det krævede antal opgaver, vil de få mulighed for at aflevere nye opgaver
Beskrivelse af eksamensforløbet

For at bestå mikroøkonomi skal man henover semesteret have godkendt/bestået 10 ud af 12 opgaver. Opgaverne skal laves og afleveres i studiegrupper. Opgaverne skal løses, optages på video og derefter uploades til bedømmer, der giver feedback og vurderer om opgaven er bestået.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Mikroøkonomi præsenterer grundlæggende økonomisk teori om forbrugeres og virksomheders økonomiske beslutninger. Det er fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds adfærd på et givent marked, b) forstå hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) at forstå hvordan forbrugernes og virksomhedernes handlinger påvirker velfærden for alle i økonomien. 

Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsningerne og øvelsesholdene bliver afholdt på dansk.

Undervisningsformen er en blanding mellem online videoer, forelæsninger og aktiverende læringsmetoder, hvor de studerende arbejder selvstændigt med stoffet i øvelsestimerne.
Feedback i undervisningen
I forbindelse med hver af de 10 godkendelsesopgaver får man feedback fra en underviser


(jf: For at bestå mikroøkonomi skal man henover semesteret have godkendt/bestået 10 ud af 12 opgaver. Opgaverne skal laves og afleveres i studiegrupper. Opgaverne skal løses, optages på video og derefter uploades til bedømmer, der giver feedback og vurderer om opgaven er bestået).
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Studiotimer 42 timer
Forberedelse 76 timer
Videoer der skal bestås 60 timer
Total 208 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplan på CBSlearn.

Sidst opdateret den 15-06-2022