English   Danish

2022/2023  DIP-D1FMO5002U  Organisering i teori og praksis

English Title
The Theories and Practices of Organizing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Emil Husted - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 25-04-2022

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende – med få eller ingen uvæsentlige mangler – kunne:
 • Udvise generel viden om klassiske og moderne organisationsteorier inden for temaer som f.eks. struktur, kultur, motivation, læring og ledelse.
 • Identificere og analysere relevante problemstillinger i specifikke cases baseret på udvalgte organisationsteorier.
 • Diskutere de antagelser, som ligger til grund for forskellige organisationsteorier, med henblik på at identificere disse teoriers muligheder og begrænsninger.
 • Opstille teoretisk informerede ræsonnementer for valg af problemløsningsmuligheder og hertil knyttede handlingsanvisninger.
 • Præsentere og formidle problemstillinger, analyser og løsningsforslag på en måde, der understøtter en potentiel implementering.
 • Formulere sig i et præcist sprog og sammensætte valide argumenter i henhold til akademiske standarder.
Prøve/delprøver
Organisering i teori og praksis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig stedprøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig stedprøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget demonstrerer hvordan organisering og ledelse kan iagttages fra forskellige teoretiske perspektiver fra struktur, kontekst og kommunikation til beslutninger, relationer og emergens. Faget vil – udover forelæsninger, øvelser og dialoger på CBS og online – engagere den studerende i den organisatoriske praksis, og styrke den studerendes evne til at forstå, udvikle og lede moderne organisationer fra styrelser til start-ups.

 

Indhold:

 

 • Virksomheden som mekanisk eller naturligt system
 • Organisatoriske strukturer
 • Ledelse og styringstænkning
 • Beslutningsmodeller
 • Organisationens kultur og værdier
 • Planlagte og emergerende udviklingsprocesser
Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning
Feedback i undervisningen
Den studerende modtager feedback i løbet af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 30 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 108 timer
Sidst opdateret den 25-04-2022