English   Danish

2022/2023  DIP-D1FMO5003U  Virksomhedens økonomiske planlægning

English Title
Capital Budgetting and Investment Appraisals

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Carsten Scheibye - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 06-05-2022

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemgået faget skal den studerende kunne:
 • Demonstrere overblik over, samt en viden om de forskellige begreber, metoder, teorier og modeller, der er omfattet af pensum
 • Udvise generel indsigt i de grundlæggende forudsætninger bag begreber, metoder, teorier og modeller samt i hvilke beslutningssituationer disse kan og skal benyttes
 • Identificere og analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger med baggrund i en bevidst og velargumenteret opstilling af forudsætninger og brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller
 • Udarbejde et kvalificeret grundlag for beslutninger vedrørende erhvervsøkonomiske problemstillinger ved brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller
 • Præsentere og formidle både analyser og beslutningsgrundlag med hensyn til erhvervsøkonomiske problemstillinger
Prøve/delprøver
Virksomhedens økonomiske planlægning:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig stedprøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig stedprøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget bidringer dig en regnskabsmæssig forståelse for virksomhedens resultat, likviditet og økonomiske position samt de grundlæggende forudsætninger for at kunne budgettere kapital, vurdere finansieringsmuligheder samt foretage investeringsplanlægning.

 

Indhold:

 • Investeringsteori (rentesregning, betalingsrækker, kapitalværdimetoden samt intern rente og annuiteter som supplement, investeringsbeslutninger under sikkerhed og usikkerhed, inflation)
 • Finansieringsteori (lånetyper, ydelsesprofiler og effektiv rente)
 • Internt regnskab og kalkulationer (økonomistyring, budgettering og herunder likviditetsbudget)
 • Eksternt regnskab og analyse af virksomheden gennem Årsrapporten (Årsrapporten og nøgletalsberegninger)
Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning
Feedback i undervisningen
Aktiv deltagelse i undervisningen
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 36 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 102 timer
Sidst opdateret den 06-05-2022