English   Danish

2022/2023  DIP-D1FMV5013U  Strategisk erhvervsret II

English Title
Strategic Business Law II

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Peter Arnt Nielsen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 23-03-2022

Relevante links

Læringsmål
Med udgangspunkt i fagets pensum skal den studerende kunne:
 • Redegøre for virksomheders og personers retsstilling
 • Identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
 • Placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
 • Analysere konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
 • Syntetisere og præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Prøve/delprøver
Strategisk erhvervsret II:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Udvidet erhvervsret bygger videre på det obligatoriske fag Erhvervsret. Faget skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder, at den studerende også på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter.

 

Der lægges endvidere vægt på, at den studerende, gennem kendskab til retssystemet og evnen til at forstå retsregler, er i stand til at vedligeholde og udbygge viden efter afsluttet studium.

 

Med udgangspunkt i fagets pensum skal den studerende kunne redegøre for virksomheders og personers retsstilling, identificere erhvervsretlige problemstillinger i konkrete eksempler. Derudover skal den studerende være i stand til at placere konkrete erhvervsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse. Den studerende skal kunne analysere konkrete erhvervsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition. Den studerende skal ligeledes være i stand til at syntetisere og præsentere retlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

 

Faget Udvidet Erhvervsret omfatter følgende emnekredse:

 • Virksomhedens finansiering og kreditgivning
 • Kreditorforfølgning
 • Virksomhedens organisation og personale
 • Virksomheden, forbrugeren og konkurrencen
Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset udbydes både som et fremmødeforløb og et onlineforløb.

Fremmødeundervisning er kombineret med online-elementer fortrinsvis som holdundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Feedback
Mindre opgaver undervejs
Temperaturmåling undervejs
Tutorials
Opgavesæt på eksamensniveau

Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse, eksamen mv. 108 timer
Sidst opdateret den 23-03-2022