English   Danish

2022/2023  KAN-CEMFO1051U  Relationship Marketing

English Title
Relationship Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Claus Varnes - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 24-06-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante faglige problemer og hypoteser ud fra marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra forretningsproblemer
  • Analysere og syntetisere konkrete faglige problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle løsningen af faglige problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
  • Identificere og argumentere for supplerende litteratur som understøtter fagets pointe om at marketing er et forretningsanliggende gennem værdiskabelse for alle interessenter
Prøve/delprøver
Relationship Marketing:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Den studerende kan vælge at skrive opgaven alene.
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der stilles en ny eksamensopgave til projektet til syge-/omprøven
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der er ikke knyttet vejledning til udarbejdelsen.

Eksamensopgaven stilles umiddelbart efter afslutning af undervisningen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at introducere de grundlæggende teorier og metoder i det nye marketingkoncept, der har væsentlige implikationer for virksomhedens marketingledelse. Desuden er formålet at præsentere de nyeste teorier og metoder inden for relationship marketing og demonstrere deres anvendelse på konkrete cases fra praksis.Faget vil gå i dybden med følgende emner:

 

Det nye marketingkoncept - er det strategisk problem?
Relationer i marketing - hvorfor det?
Kundetilfredshed og kundeloyalitet - hvad kan betale sig?
Kunde- og virksomhedsværdi - kan det kombineres?

Kunderejsen og dens kompleksitet. Kan den identificeres?
Forandring og forankring af kunderejsen - Hvad er udfordringerne?

 

Fagets progression
Faget præsenterer et nyt udvidet syn på marketing som en strategisk resource for vækst og udvikling i interaktionen med kunden, Faget danner derfor et godt fundament for alle de øvrige fag på linjen, såvel som flere af 3. semesters valgfag, og derfor afholdes undervisningen koncentreret i starten af 1. semester.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som forelæsninger, cases baseret på tekst, cases i form af gæsteforelæsere som praktiserer fagets pointer, men også elementer fra blended learning vil også være indkluderet i undervisningsformen.
Feedback i undervisningen
Undervisningen vil indeholde dialogbaseret feedback ud fra de studerendes input til og aktive medvirken i undervisningen, men flere forelæsningssessioner vil være dedikeret til præsentationer og konstruktiv feedback fra både underviser og kollegaer. Dette er centralt for eksamensopgaven som er designet til også at skulle baseres på en evne til at identificere relevant litteratur og kritiserer den.

Undervejs i semestret tilbydes alle skrivegrupper fastsatte tidspunkter i underviserens office hours til vejledning. Tidspunkterne fordeles af underviser ved kursets start og det er valgfrit for de studerende at benytte sig af vejledningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 124 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

CRM 5.0 - De ustyrlige kunder i en digital tidsalder.
Mindset, strategi, ledelse og perfomance i fremtidens forretningsmodeller.

 

Forfattere: Per Østergaard Jacobsen, Torsten Ringberg, Pernille Rydén og Christian Daugaard

 

Bogen anvendes også på Performance Management & Marketing


Hertil kommer artikler og yderligere undervisningsmateriale.

Sidst opdateret den 24-06-2022