English   Danish

2022/2023  KAN-CFIRO1067U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Morten Holm - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 18-01-2023

Relevante links

Læringsmål
  • At forstå formålet med og indholdet i forskellige værktøjer og modeller som anvendes i forbindelse med virksomhedens økonomiske styring.
  • At forstå, hvordan værktøjerne og modellerne relaterer sig til virksomhedens profitabilitet og værdiskabelse.
  • At kunne anvende værktøjerne og modellerne på virksomhedens forskellige analyse-, beslutnings- og planlægningsopgaver.
  • At kunne analysere og evaluere styrker og svagheder ved de enkelte værktøjer og modeller i forskellige beslutnings- og planlægnings kontekster.
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamensspørgsmål vil blive udleveret forud for eksamen. Den studerende vil til eksamen trække et af spørgsmålene til forberedelse i ca. 20 minutter. Dette spørgsmål kan være at løse en -på forhånd ukendt - case /øvelse.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Økonomidirektører (CFOs) forventes i stigende grad at kunne bidrage aktivt til den strategiske og forretningsmæssige værdiskabelse i virksomhederne. Økonomisk information til beslutnings-, planlægnings- og opfølgningsformål udgør et meget centralt bidrag fra økonomifunktionens side i bestræbelserne på at identificere og understøtte værdiskabende aktiviteter. Evnen til at håndtere valide og relevante data om virksomhedens lønsomhed samt konvertere disse data til indsigtsfulde analyser relateret til virksomhedens værdiskabelse vil være afgørende succesparametre for fremtidens økonomifolk.

 

Formålet med dette kursus er, at give de studerende mulighed for at udvikle en grundlæggende viden om økonomisk styring af en virksomhed. Fokus vil være på design, implementering og anvendelse af forskellige konventionelle og moderne økonomistyringsværktøjer og -modeller til brug for analyser, beslutninger, planlægning og opfølgning.

 

Finansielle og ikke finansielle data er et vigtigt grundlag for evaluering og styring af omkostninger og lønsomhed på forskellige strategiske segmenter, afdelinger og processer i virksomheden. Men det er også vigtigt som udgangspunkt for prisfastsættelse og planlægning. Kurset sætter fokus på hvordan finansielle og ikke-finansielle måltal kan anvendes til at måle og styre performance.

 

Kurset indeholder følgende kerneelementer:

 

1. Cost and profitability analysis

 

2. Decision information

 

3. Planning and control

 

4. Performance management

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Dialog lektioner blandet med øvelser og cases med fokus på indlæring af teori, værktøjer og modeller anvendt på virksomhedseksempler. Involvering af de studerende er en vigtig del af læringsprincippet, hvilket gøres gennem dialog, casearbejde og præsentationer.

Kurset består af et mix af forelæsninger, workshops og blended learning aktiviteter, såsom videoklip og online ressourcer såsom SmartBook, quizzes mv.
Feedback i undervisningen
Ved løsning og gennemgang af cases i forelæsningerne og særligt i workshops gives feedback fra underviser til studerende og studerende til studerende. Ydermere kan den studerende opnå løbende feedback via videoklip med indbyggede multiple choice spørgsmål hele faget, ligesom SmartBook-funktion giver mulighed for umiddelbar feedback i takt med at den studerende forbereder sig til de forskellige kursusaktiviteter.

I forbindelse med den mundtlige eksamen modtager studerende ligeledes feedback her.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i dialog forelæsninger 24 timer
Forberedelse / Øvelsestimer / Onlineaktiviteter 132 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Foreløbig litteratur

Seal, W., Rohde, C., Garrison, R.H. & Noreen, E.W.
Management Accounting,  2018
McGraw-Hill, 6th ed.

 

Herudover anvendes en række cases og artikler. Visse af disse undervisningmaterialer kræver studenterbetaling mens andre er frit tilgængelige via CBS Biblioteks databaser.

 

Links til diverse cases og supplerende artikler uploades på CBS Canvas umiddelbart før fagets opstart.

Sidst opdateret den 18-01-2023