English   Danish

2022/2023  KAN-CSPKO1001U  Organisation & Ledelse som Kommunikation

English Title
Organisation and Management as Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Morten Knudsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 16-06-2022

Relevante links

Læringsmål
Organisation & Ledelse som Kommunikation:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
 • præsentere et overblik over gennemgåede teorier og disses betydning for definitionen af organisationen.
 • analysere de differentierede træk i organisationen.
 • anvende de differentierede træk i formuleringen af ledelsesproblemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i fagene "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation" og "Introduktionskursus for politisk Kommunikation og Ledelse", hvorfor at tilmelding til faget forudsætter at man også er tilmeldt fagene "Projekt om ledelse i den flerstemmede organisation" og "Introduktionskursus for politisk Kommunikation og Ledelse"
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
KAN-CSPKO1054U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Organisation & Ledelse som Kommunikation:

Fagets formål er at give de studerende færdigheder med henblik på at analysere de organisatoriske og ledelsesmæssige konsekvenser af det kommunikativt differentierede samfund. Et centralt afsæt for faget er, at mange typer af organisationer går fra at være enstemmede til at være flerstemmede. Derved sættes organisationerne og deres ledelse i et krydspres mellem flere kommunikationslogikker. På denne baggrund giver faget en introduktion til moderne perspektiver på organisationens kommunikation, herunder bud på hvordan organisationen strategisk og programmatisk håndterer denne kommunikation.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Organisation & Ledelse som Kommunikation:
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, caseøvelser og studenterbårne øvelsestimer.
Feedback i undervisningen
Inden hver dobbeltforelæsning ligger der to øvelsestimer, hvor de studerende i grupper arbejder med spørgsmål relateret til dagens tema og tekster. Dels giver de således hinanden feedback på forståelsen af dagens tekster, dels er dagens underviser til stede under øvelsestimerne og kommer gerne med feedback på diverse spørgsmål.
Den næstsidste undervisningsgang har form af en spørgetime, hvor de studerende kan få feedback på deres spørgsmål.
Ved den afsluttende workshop deles holdet op i tre mini-workshops, hvor de studerende gruppevis fremlægger deres ideer til projekter, ligesom de kommenterer på hinandens projektforslag.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Undervisningsforberedelse 108 timer
Foreløbig litteratur

NB! vejledende litteratur

Organisation & Ledelse som Kommunikation:

 • Spicer, A., & Böhm, S. (2007). Moving management: Theorizing struggles against the hegemony of management. Organization Studies, 28(11), 1667-1698.
 • Villadsen, Kaspar (2019): ”The Dispositive’: Foucault’s Concept for Organizational Analysis?”, Organization Studies. Online first
 • Andersen NÅ og Pors, JG (2014): Kapitel 5: ”Fra homofone til kommunikationsafsøgende organisationer”; i Andersen NÅ og Pors, JG (2014): Velfærdsledelse. Mellem styring og potentialisering. København: Hans Reitzels forlag.
Sidst opdateret den 16-06-2022