English   Danish

2023/2024  BA-BFILO1394U  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Carsten Sørensen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 13-06-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Kombinere og anvende indsigt fra pensum til at løse finansielle problemer via præcise og korrekte beregninger.
 • Vise og forklare alle relevante beregninger for at løse et konkret problem.
 • Opstille antagelser bag teorier / metoder / modeller i pensum.
 • Selvstændigt kombinere og logisk strukturere ordforråd / teorier / metoder / modeller / lovgivningsmæssige/institutionelle/praktiske forhold samt empirisk vidnesbyrd fra pensum til at løse finansielle problemer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Mikroøkonomi svarende til faget Mikroøkonomi på HA(fil.).

Viden om det danske skattesystem svarende til beregning af årets indkomstskat ved varierende personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst for en lønmodtager i en given kommune.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Finansiering, delprøve 1:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Udlevering af opgaveOpgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Alle de angivne læringsmål er relevante for denne delprøve.

 

 

 

 

Finansiering, delprøve 2:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern
Beskrivelse af eksamensforløbet

Alle de angivne læringsmål er relevante for denne delprøve.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler de centrale principper i finansiel teori. Fokus er især på værdiansættelse af betalingsstrømme, investeringsplanlægning, porteføljeteori, kapitalstruktur og udbyttepolitik. Danske institutionelle aspekter med relevans for finansiel beslutningstagning inddrages.
 

Faget giver faglig baggrund i Finansiering såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med specialisering i Finansiering.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelser og en karakterbærende hjemmeopgave.
Feedback i undervisningen
Den studerende får markante muligheder for løbende og fremadrettet feedback på indsats fælles med andre studerende (form 1) og på ren individuel indsats (form 1 og 2).

Form 1: Dialogbaserede øvelser baseret på forudgående arbejde med opgavetekster af en kompleksitet svarende til den afsluttende 2-timers prøve.

Form 2: Hjemmeopgave som en integreret del af læringsforløbet. Opgaven er individuel og karakterbærende. Efter afleveringen drøftes løsningsmulighederne i plenum.


Studenterarbejdstimer
Forelæsninger mv. 48 timer
Øvelser 24 timer
Forberedelse 84 timer
Karakterbærende aktiviteter 50 timer
Foreløbig litteratur
Institut for Finansiering (ed): Artikelsamling til HA (pro) og HA (fil) - Finansiering & HA (it) - Virksomhedens økonomiske styring (3) Finansiering. Institut for Finansiering. Efterår 2022.

Florentsen, Bjarne og Claus Parum: Øvelser, Institut for Finansiering, 2020 (tilgængelig via CBS Canvas).

Hillier, David, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”, Fourth European Edition, McGraw-Hill, 2022.

Ross, Stephen A., R. W. Westerfield og B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, kapitel 2 og 3 (tilgængelig via CBS Canvas), 8th edition, McGraw-Hill, 2008.

Version 1 af lektionsplanen offentliggøres på CBS Canvas i uge 34.

 

 

Sidst opdateret den 13-06-2023