English   Danish

2023/2024  BA-BFILO2260U  Entreprenørskab

English Title
Entreprenurship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Christian Garmann Johnsen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
  • Christina Lubinski - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Entreprenørskab/Entrepreneurship
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2023

Relevante links

Læringsmål
  • Forstå, forklare og diskutere centrale teorier om iværksætteri
  • Diskuter de filosofiske og økonomiske antagelser i teorier om iværksætteri
  • Anvend iværksætterteorier på virkelige cases om nystartede virksomheder
  • Analyser de dilemmaer og afvejninger, der er involveret i at skabe nystartede virksomheder
  • Reflektere over beslutningstagning i en start-up sammenhæng, og hvordan beslutninger påvirker livscyklussen for start-ups
Prøve/delprøver
Entreprenørskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende introduktion og forståelse af den proces, der er involveret i at skabe en ny virksomhed. Dette er en rejse, der spænder fra idéudvikling, via en opstartsfase, til at skabe en levedygtig virksomhed. Kurset er opdelt i to dele. I den første del introduceres de studerende til grundlæggende teoretisk arbejde indenfor iværksætteri, herunder Joseph Schumpters teori om kreativ ødelæggelse, Israel Kirzners arbejde med årvågenhed over for muligheder og Frank Knights arbejde med usikkerhed og dømmekraft. Fokus vil være på at forstå de grundlæggende filosofiske og økonomiske spørgsmål, der er på spil i disse tekster. Ligeledes diskuteres disse teorier i en nutidig kontekst ved at trække på aktuel iværksætterteori. I anden del præsenteres de studerende for en række praktiske cases om en række start-ups, der giver dem indblik i de mange dilemmaer og udfordringer der er ved at skabe en ny virksomhed. Ved at kombinere teori og praksis lærer de studerende, at reflektere over de muligheder, afvejninger og udfordringer, der er forbundet med iværksætteri. Især vil de studerende få indsigt i de dilemmaer, der spænder over livscyklussen for en ny virksomhed, såsom udfordringen med at skabe et team, opdele roller og egenkapital, tiltrække investorer og beslutningen om at trække sig ud af virksomheden. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset er baseret på en kombination af forelæsninger og case-baserede diskussioner.
Feedback i undervisningen
Feedback i undervisning via case-baserede diskussioner.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 38 timer
Forberedelse 180 timer
Eksamen 46 timer
Foreløbig litteratur

·       Alvarez, S. A., & Barney, J. B. 2007. Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1–2): 11–26.

·       Dimov, D. 2011. Grappling with the Unbearable Elusiveness of Entrepreneurial Opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1): 57–81.

·       Feld, B., & Ramsinghani, M. 2014. Startup Boards: Getting the Most Out of Your Board of Directors. Hoboken, New Jersey: Wiley. (Selected chapters)

·       Foss, N. J., & Klein, P. G. 2020. Entrepreneurial Opportunities: Who Needs Them? Academy of Management Perspectives, 34(3): 366–377.

·       Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach. Journal of Economic Literature, 35(1): 60-85.

·       Knight, F. H. 1921. Risk, uncertainty and profit. New York: Cosimo Classics. (Selected chapters)

·       Schumpeter, J. A. (1947). The Creative Response in Economic History, The Journal of Economic History, 7(2):149-159.

·       Shane, S., & Venkataraman, S. 2000. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25(1): 217–226.

·       Wasserman, N. 2012. The Founder's Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup. Princeton, N.J.: Princeton University Press. (Selected chapters) 

Sidst opdateret den 28-06-2023