English   Danish

2023/2024  BA-BHAAV2305U  Social Media Management

English Title
Social Media Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Andrej Plancic - Institut for Digitalisering (DIGI)
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 14-03-2023

Relevante links

Læringsmål
 • Være i stand til at lave en social medie strategi ved hjælp af nøglebegreber og teknikker for at skabe vækst for en virksomhed.
 • Have et overblik og differentiere imellem de forskellige sociale medie platforme
 • Være I stand til at sætte mål for sociale medie kampagner og forbinde det til virksomhedens mål og strategi
 • Være i stand til at sætte rammer og komme med anbefalinger for en indholdsstrategi til en bred vifte af sociale og digitale medier.
 • Forstå at bruge målgrupper og segmenter på sociale medier, herunder udvikling af en persona til en virksomhed
 • Være i stand til at lede og evaluere initiativer inden for kundeservice på sociale medier, herunder analysere og udarbejde en virksomheds identitetsfortælling
 • Indhente data fra sociale medier til at analysere og optimere performance
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen, dog vil en basis forståelse for digital markedføring være at foretrække.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
2 ud af 3 online quizzes skal bestås

Mundtlige fremlæggelser mv.
Case-diskussion i grupper
Prøve/delprøver
Social Media Management:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve tilbydes.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøve vil være en af fagansvarlig udvalgt case

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette valgfag er at forberede de studerende til at forstå og arbejde med sociale medier i virksomheder, primært fra et marketing- og kundeservice perspektiv. Studerende vil lære at sætte relevante mål for kampagner, arbejde med målgrupper og content samt forstå hvordan social media komplimentere de andre aktiviteter i ens virksomhed.

Der vil samtidig også være en praktisk intro-gennemgang af hvordan man bruger de største platforme såsom Facebooks Business Manager, Google Ads og Youtube.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes, at de studerende aktivt bidrager til undervisningen igennem dialog og diskussion om emnerne. Cases og online quizzer bliver brugt i undervisningen.

Gæsteforelæsere fra erhvervslivet vil blive brugt (fra mediebureauer, udbydere af værktøjer til social medier og store virksomheder)

Der tilbydes løbende Office Hours ved siden af undervisningen.
Feedback i undervisningen
De studerende får feedback i løbet af semesteret i undervisningen og fra online quizzer.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 19 timer
Øvelser 21 timer
Forberedelse til forelæsning og øvelser 120 timer
Eksamensforberedelse 50 timer
Sidst opdateret den 14-03-2023