English   Danish

2023/2024  BA-BINTV2009U  RPA og software robotter

English Title
RPA og software robotter

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Kim Normann Andersen - Institut for Digitalisering (DIGI)
Der vil være øvelseslærere tilknyttet faget.
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 08-02-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Kan demonstrere grundlæggende kendskab til RPA
  • Kan sondre mellem RPA og anden type software automatisering
  • Kan opstille, gennemføre og dokumentere en RPA løsning for et simpelt data flow
  • Kan opstille og diskutere forskelle mellem forskellige RPA software pakker
  • Kan redegøre for og diskutere forretningsmæssige fordele og udfordringer ved RPA
Forudsætninger for at deltage i kurset
Automatisering af digitale arbejdsgange (eksempelvis sortere data, søge information, behandle ansøgninger og overvåge finansielle data) kan være en bekostelig og langstrakt proces.
I dette kursus introducerer vi til hvad der kan være en genvej til dette: robot proces automation (RPA). RPA anvendes i en række sektorer, herunder den finansielle sektor. Omend kurset er særligt relevant for finansieringsområdet, er kurset også relevant for en række andre studieområder. Du behøver ikke at have programmeringserfaring for at deltage i kurset.

Inspiration til hvad RPA er, kan eksempelvis hentes via Power Automate, UiPath og BluePrism.
Prøve/delprøver
RPA og software robotter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Projektrapport
Udlevering af opgave Opgaven stilles i undervisningen/eller på canvas
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen (20 min. inkl. votering) tager udgangspunkt i projektrapporten. Eksamen starter med kort præsentation af denne (max 5 minutter) og herefter er der en dialog og perspektivering af denne til de øvrige, relevante dele af pensum.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus er primært et redskabsfag. Kurset er fokuseret på at lære de grundlæggende elementer i Robot Process Automation (RPA) samt at kunne relatere RPA til andre IT-systemer i virksomheden.

De grundlæggende elementer i kurset  er forelæsninger og  ugentlige øvelser .

I kurset gennemgåes forskellige RPA softwareløsninger  og det belyses hvordan RPA kan indgå i en forretningsmæssig forandringsproces.   

I kurset reflekteres og diskuteres hvilke kritierier der kan anvendes for at vurdere om RPA er svaret på forretningsmæssige problemer eller om det er andre automatiseringstilgange, der giver bedre mening i forhold til løsning af virksomhedens automatiseringsbehov. 

Der vil  være to kursusgange hvor ialt fire gæsteforelæsere fra virksomheder vil sætte fokus på fordele og udfordringer med implementering af RPA i virksomheden.  

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt med størst mulig vægt på at skabe overensstemmelse mellem læringsmål, undervisning og eksamensformen. Således er udarbejdelse af assignment 1 understøttet med øvelser og mulighed for at diskutere del-elementer i assignment i ugentlige øvelser.
Der er to hele kursusgange til at belyse de forretningsmæssige aspekter af RPA og to kursusgange til at belyse disse med indlæg fra virksomheder. Studerende forventes at deltage i disse diskussioner og kunne inddrage disse til eksamen.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback i undervisningen (særligt gennem øvelser).

Der er øvelseslærere på kurset til at dække instruktion i RPA.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning 70 timer
Deltagelse i forelæsniningstimer 30 timer
Deltagelse i øvelsestimer 24 timer
Øvelsesopgave 22 timer
Udarbejde af eksamensprojekt 30 timer
Forberedelse og deltagelse i eksamen 30 timer
Ialt 206 timer
Yderligere oplysninger

Kurset kan  være et afsæt for deltagelse i et certificeringskursus hos en eller flere af RPA-udbyderne.  Eventuelle udgifter til deltagelse i et certificeringskursus skal afholdes af den studerende og deltagelse i dette er ikke direkte koblet til dette kursus. 

Foreløbig litteratur

Den endelige litteraturliste, herunder links to online materiale publiseres på Canvas. Du skal derfor ikke anskaffe nedenstående inden kursusstart:

 

Smeets, M., Erhard, R., & Kaussler, T. (2021). RPA in the Financial Sector. Springer.

 

Lacity, M. C., & Willcocks, L.P. (2017). Robotic process automation and risk mitigation: the definitive guide. SB Publishing.

 

Sidst opdateret den 08-02-2023