English   Danish

2023/2024  BA-BKOMV2301U  Sådan arbejder medierne - og du med dem

English Title
Understanding How the Media Work – and How to Work with the Media

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Esben Kjær - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
 • Julie Uldam - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 06-11-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12, skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige fejl eller mangler, opfylde følgende læringsmål:
 • Forstå og anvende de journalistiske nyhedskriterier
 • Analysere, hvordan konkrete virksomhedsbegivenheder bliver oversat til journalistik
 • Redegøre for medielandskabet og forstå forskellene heri og disses konsekvenser for kommunikationsindsatsen
 • Demonstrere forståelse for, hvordan journalistik adskiller sig fra PR
 • Kunne redegøre for, hvordan man som virksomhed bedst taler ind i mediernes virkelighed
 • Forstå og analysere, hvordan kriser udspiller sig journalistisk og hvordan de håndteres
Prøve/delprøver
Sådan arbejder medierne - og du med dem:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus giver konkret forståelse for og værktøjer til, hvordan man arbejder med journalister og medier, så egne budskaber og sager bliver bedst muligt repræsenteret. Nogle institutioner og virksomheder synes at flyde på en sky af positiv omtale, mens andre kæmper for at blive bemærket. Nogle synes endda at tiltrække negative overskrifter på daglig basis. Hvilken en af kategorierne, man ender i, afhænger i høj grad af, om man forstår medierne: Hvad er en god historie? Hvordan bliver historien bedre – og bliver den bedre for journalisterne, men værre for én selv? Hvorfor synes medierne ikke, at dét man selv synes er den gode historie, er en god historie? Og hvorfor ender ens gode historie med at være en helt anden historie, når medierne har haft fingrene i den?

 

Hvor mediehåndtering førhen foregik øverst i organisationen, starter samarbejdet med pressen i dag på mange niveauer. Derfor bør alle, der skal arbejde i virksomheder eller organisationer, grundlæggende forstå, hvordan pressen tænker – og hvordan man kan tænke sine egne dagsordner ind i mediernes måde at arbejde på. Det er nemlig den mest effektive måde til at skabe positiv opmærksomhed om sin sag.

 

Dette kursus giver teoretiske og praktiske værktøjer, der sætter de studerende i stand til at forstå medierne og arbejde med journalisterne – undervist af en erfaren journalist, der også har akademisk baggrund.

 

Kurset vil undersøge følgende temaer:

 • Hvad skal  virksomheder med medierne?
 • Hvad sker der, når medarbejderen møder journalisten?
 • Hvordan håndterer man pressen?
 • Hvordan håndterer journalisten kilderne?
 • Hvordan fungerer medierne?
 • Hvordan sælger man sin historie?
 • Hvordan og hvornår køber journalisterne historien?
 • Hvad gør virksomheden, når krisen rammer?
 • Hvad gør journalister, når krisen rammer?
Beskrivelse af undervisningsformer
Journalistik er konkret, og det er undervisningen også. Udover forelæsninger vil de studerende derfor også skulle arbejde med konkrete opgaver i grupper i timerne, hvor de skal håndtere og analysere konkrete problemstillinger, som efterfølgende evalueres og diskuteres. Der afsluttes med et seminar, hvor vi arbejder med løsning af et konkret scenario.
Feedback i undervisningen
De studerende vil blandt andet arbejde i grupper med løbende feedback fra underviser på løsning af praktiske kommunikationsopgaver, som der ligeledes samles op på og gives feedback til i plenum. Desuden arbejder de studerende med peer feedback, hvor de inden for givne retningslinjer giver hinanden feedback og lærer af andres.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelser 38 timer
Forberedelse og eksamen 170 timer
Foreløbig litteratur

TBA

Sidst opdateret den 06-11-2023