English   Danish

2023/2024  DIP-D1FMV5011U  Bæredygtig udvikling

English Title
Sustainable Development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Michael Wendelboe Hansen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Øvrige undervisere
Henrik Gundelach, Research Fellow
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 01-03-2023

Relevante links

Læringsmål
Ved kursets afslutning vil de studerende:
 • Have overblik over de vigtigste teorier, begreber og rammeværk for bæredygtighed og CSR
 • Have forståelse for strategiske muligheder og risici med fokus på, hvordan man kan skabe forretningsmæssig værdi med bæredygtighed og CSR
 • Have forståelse for de muligheder og udfordringer der er forbundet med at levere på FN’s Verdensmål og klimalovens klimamål
 • Forstå arbejdet med bæredygtighed og CSR som en organisatorisk proces og kunne relatere procesperspektivet til egne praksiserfaringer
 • Have en bedre forståelse af de ledelsesmæssige og kommunikative aspekter af bæredygtighed og CSR
 • Have værktøjer og idéer til arbejdet med bæredygtighed og CSR i egen organisation/ virksomhed
Prøve/delprøver
Bæredygtig udvikling:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven stilles i undervisningen
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Deltagere

Kurset er målrettet studerende med interesse for bæredygtighed og CSR og de muligheder og udfordringer der er forbundet med at få social og miljømæssig ansvarlighed til at spille sammen med forretnings- og strategiudvikling. Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse.  

 

Overordnet beskrivelse af faget

I en tid præget af klimaforandringer, klimakrise, miljødebat og FN’s Verdensmål er bæredygtighed blevet et uomgængeligt anliggende for virksomheder og andre organisationer. Det er et emne, der bringer muligheder såvel som udfordringer med sig. Kurset vil fokusere på hvorfor og hvornår virksomheder skal engagere sig i bæredygtighedsdagsordenen samt hvordan virksomheder kan integrere bæredygtighed i deres forretningsmodeller. Kurset handler grundlæggende om forretningscasen for bæredygtighed og vil tage udgangspunkt i, hvordan bæredygtighed kan forenes med og ligefrem være en motor i virksomhedernes markeds- og konkurrencestrategier.    

 

Læringsudbytte

Dette kursus klæder deltagerne på til bedre at forstå den seneste udvikling og de grundlæggende forretningsmæssige problemstillinger inden for bæredygtighed og CSR (corporate social responsibility). Deltagerne vil få lejlighed til at bringe egne erfaringer i spil og arbejde med problemstillinger i relation til egen organisation og/eller branche.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning. Valgfaget udbydes som fremmøde.
Feedback i undervisningen
Løbende feedback fra underviser
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 30 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 94 timer
Sidst opdateret den 01-03-2023