English   Danish

2023/2024  KAN-CSHRO1704U  Strategisk HRM

English Title
Strategic HRM

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Christine Molgaard Cleemann - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
  • Michael Pedersen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 26-06-2023

Relevante links

Læringsmål
  • at demonstrere kendskab til fagets teori ved at foretage en teoretisk baseret analyse af eksamens opgaven
  • at analysere og diskutere eksamensopgaves problem i forhold til fagets kerneproblematikker og mest centrale begreber
  • at kunne diskuterer sammenhænge og forskelle mellem fagets forskellige temaer
  • at foretage en kritisk refleksion over anvendte teorier, den analyserede praksis samt analysens gyldighed, begrænsninger og konsekvenser
Prøve/delprøver
Strategisk HRM:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven stilles i undervisningen
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at gøre den studerende i stand til at forstå HRM, ledelse og selvledelse i en samfundsmæssig kontekst. Faget giver den studerende et indblik i samspillet mellem virksomhedens strategi, samfundstendensers og den daglige selvledelse blandt medarbejdere. Særlig ser faget nærmere på, hvad dette samspil betyder for HRM teoretisk og i praksis.

Udgangspunktet for kurset er et nysgerrigt blik på HRM som en central virksomhedsstrategisk platform i en samfundsmæssig kontekst. Fra at HRM op gennem 90’erne og 00’erne øgede sin professionalisme gennem fagligt ejerskab af temaer og processer for rekruttering, performancestyring, belønning, ledelsesudvikling og talent, er HRM i de senere år i stigende grad udfordret af kravet om at kunne levere resultater og skabe værdi for virksomhedens forretning. HR-arbejdet forventes at kunne række langt ud over HRM’s egne faglige grænser, legitimitets- og ansvarsområder. Det er ikke nok, at HR chefen eller HR partneren har tilkæmpet sig en plads omkring de øverste ledelsesborde. De må også kunne bringe den rette forretningsmodel, ledelse og analyse i spil for at drive forretningen fremad. 

 

Centrum for faget er forholdet mellem den daglige udfordring medarbejdere og ledere oplever når de skal lede sig selv på værdiskabende måder i forhold til de strategiske udfordringer virksomheder i dag står overfor. Centrale begreber i faget er: udefra og ind, kapabiliteter, talent, selvledelse, stress og stresshåndtering, individuel og organisatorisk robusthed, og sammenhængen mellem vaner og HR rutiner. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget er baseret på en blanding af forelæsninger, diskussioner af cases i plenum og de studerendes aktive involvering og planlægning af specifikke undervisningsgange. Pædagogisk bygger undervisningen på den forudsætning, at læring opstår gennem handling, erfaring og refleksion. Derfor er det afgørende for læringen på faget, at de studerende og underviserne i fællesskab bruger undervisningsrummet til at udfordre og eksperimentere med tanker, præsentationsmodeller, indhold og formidlingsformer. Undervisningen søger med en involvering af virksomhedspraksis at give de studerende rige muligheder for at reflektere over forholdet mellem teori og praksis, ligesom det stiller krav om den studerendes mere modne teoretiske færdigheder.


Udover dansk, kan undervisningen foregå på svensk, norsk og engelsk.
Feedback i undervisningen
Feedback gives på følgende måder

De studerende får online feedback på deres forståelse af de teoretiske forelæsninger gennem quiz på canvas. Quizzerne giver en mulighed for de studerende til løbende at teste deres forståelse for pensum, og på baggrund af deres svar, modtager den studerende henvisninger og anbefalinger der kan styrke deres færdigheder og forståelse for pensum.


Der gives derudover løbende feedback i forbindelse med øvelser og fremlæggelser onsite. Feedbacken tager både form af peer-feedback og underviserfeedback i plenum og vil have fokus på den studerende evne til at bruge fagets teorier til at analyserer empiriske problemstillinger.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 160 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 46 timer
Sidst opdateret den 26-06-2023