English   Danish

2024/2025  BA-BJURO1356U  Skatteret

English Title
Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Louise Blichfeldt Fjord - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Michael Tell - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 28-06-2024

Relevante links

Læringsmål
 • tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor.
 • forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor.
 • beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet.
 • I relation til ovenstående forventes de studerende at opnå indsigt i og fortrolighed med følgende hovedemner:
 • Skatterettens retskilder
 • Subjektiv skattepligt
 • Den skattepligtige indkomst
 • De skattepligtige indtægter
 • De fradragsberettigede udgifter
Prøve/delprøver
Skatteret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at give en indføring i de grundlæggende skatteretlige regler med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere, analysere og konkludere (løse) væsentlige problemstillinger inden for skatteretten.

Beskrivelse af undervisningsformer
Studerende får adgang til videoer og quiz i forbindelse med undervisningen med det formål at forberede sig bedst muligt samt sikre, at de bringer tilfredsstillende viden til den afsluttende eksamen og både underviser og studerende får direkte feedback på, hvad den studerende har brug for at øve mere.

Hvis den studerende efter quizzen føler, at han eller hun har brug for mere vejledning fra læreren, kan han eller hun kontakte den fagansvarlige (i office hours) for at få litteraturinstruktioner eller øvelser. Samtidig kan
Feedback i undervisningen
Der søges dialog og flervejs-kommunikation ved høj grad af inddragelse af de studerende i undervisningen. Ligeledes afholdes 4 småholdsgange med studenterforberedt og -drevet opgavegennemgang.

Studerende forventes også at være aktive under forelæsninger, da diskussioner mellem lærer og studerende vil resultere i mere direkte feedback om emnet, der diskuteres, såvel som elevens læring af det.

Feedback fra quizzer inddrages tilsvarende i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 42 timer
Øvelser 8 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 20 timer
Forberedelse 114 timer
Eksamensforberedelse 22 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.
 

Lærebog om indkomstskat, nyeste udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Eventuelle artikler vil blive uploadet på Canvas.

 

Sidst opdateret den 28-06-2024