English   Danish

2024/2025  DIP-DHDVV8015U  Etik og ledelse

English Title
Ethics and leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Camilla Sløk - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO: hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-04-2024

Relevante links

Læringsmål
På dette fag får den studerende viden om og indsigt i dine egne værdier, hvilket giver modstandskraft til svære situationer og etiske dilemmaer. Den studerende får færdigheder i at iagttage, beskrive, problematisere, analysere og reflektere over problemer i forhold til etik og ledelse.
Sidst men ikke mindst får den studerende kompetencer til at kunne handle etisk forsvarligt i vanskelige situationer.

Efter modulet vil den studerende være i stand til at:
• Identificere og forstå etiske dimensioner af ledelsesmæssige dilemmaer.
• Analysere fordele og ulemper ved en ledelsesmæssig beslutning og kunne stå på mål for dens etiske grundlag.
• Perspektivere ledelsesmæssig beslutningstagen i et organisatorisk, personligt og samfundsmæssigt perspektiv.
• Foreslå relevant rådgivning for ledere i forhold til kriser og konflikter.
Prøve/delprøver
Etik og Ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår, Uge 45
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Etik er en del af hverdagens ledelsespraksis. Det berører bl.a. feltet mellem privat- og arbejdsrollen, som er fuld af kompleksitet og uafklarede relationer. Principielt er arbejde og privatliv adskilt, men medarbejderes private problemer og deres væremåder får ind imellem betydning for arbejdspladsen og bliver dermed en ledelsesopgave. Her kommer etikken også ind i ledelsesopgaven.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er et mix mellem oplæg, gæsteforelæsninger og undervisningsøvelser. Der er oplæg ca. 80 % af tiden. Undervisningsøvelser, som forbereder til eksamen, 10 % af tiden, og gæsteforelæsninger 10 % af tiden.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback ved bordøvelserne på diskussionerne i gruppes. Der afsættes en halv time i slutningen af hver undervisningsgang til arbejde med dagens pointer, hvor der er mulighed for individuelle samtale om dagens litteratur.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

 

Videopræsentation af faget:

https://cbs.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=251710a5-fbee-42fe-8a6c-b14900b906bc

 

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • Fredag den 16. august 2024 - kl. 8-16

 • Lørdag den 31. august 2024 - kl. 9-16

 • Fredag den 13. september 2024 - kl. 8-16

 • Lørdag den 28. septemner 2024 - kl. 9-16

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

Foreløbig litteratur
 • Camilla Sløk (2014): ”Blod, sved og tårer: Om ansvar og skyld i ledelse”. Djøf Forlag. ISBN 9788757433661
 • Camilla Sløk (2022): ”Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab”. Dansk Psykologisk Forlag A/S. ISBN 9788771587081
 • Kompendium: Etik og ledelse
Sidst opdateret den 12-04-2024