English   Danish

2024/2025  KAN-CCMAV2401U  ESG Rapportering: Regulering, datakrav og virksomhedscases

English Title
Environmental Social and Governance (ESG): data, accounting and reporting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Caroline Aggestam Pontoppidan - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Ledelse/Management
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-01-2024

Relevante links

Læringsmål
Studenterne skal efter at have gennemgået faget kunne:
 • Demonstrere en omfattende forståelse af EU's obligatoriske standarder og regler for bæredygtighedsrapportering (ESG-rapportering og -oplysning); herunder EU-direktivet om Corporate Social Reporting (CSRD), European Sustainability Reporting Standards (ESRS) samt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD)
 • Demonstrere en forståelse af frivillige standarder for ESG rapportering, herunder Task Force on Climate-related Disclosures Finansielle (TCFD), samt TFND, Global Reporting Institute (GRI) og IFRS S1 S2
 • Forklare de teoretiske konstruktioner vedrørende ESG-regnskab og rapportering
 • Forstå og analysere ESG-data og vurdere datakvaliteten
 • Anvende forskellige rapporteringsværktøjerne (SDG-indikatorer, dobbelt væsentlighedsmatrix, CO2-regnskab osv.)
 • Kritisk analysere en organisations miljømæssige, sociale og økonomiske rapportering
 • Forklare forskelle mellem erklæringsopgaver på bæredygtighedsrapportering og finansiel revision
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
En 5 siders caseopgave om ESG-regnskab og/eller rapportering skrevet i en gruppe på 2-4 studerende.
Studerende, der ikke får godkendt/deltager i den første gruppeopgave, får mulighed for at udarbejde en ny 5 siders caseopgave i grupper eller en individuel caseopgave på 5 sider.
Prøve/delprøver
ESG Rapportering: Regulering, datakrav og virksomhedscases:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Udlevering af opgave Eksamensopgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus giver den studerende et solidt overblik og forståelse af ESG (sustainability) rapportering på globalt, regionalt (EU) og lokalt (Danmark) niveau. Kurset er fokuseret på at levere ESG-data og datakvalitet; regnskab for ESG og oplysning og finansiering i sammenhæng med bæredygtighed og social retfærdighed. Som afslutning på kurset indgår rapportering om ESG og ESG-oplysninger i årsrapporter. Kurset vil behandle sammenhængen mellem finansiel rapportering og ESG-rapportering.
 

Studerende vil opnå en teoretisk forståelse inden for området ESG-regnskab og -rapportering sammen med en teknisk forståelse, der klæder de studerende på til at forstå bl.a. CO2-regnskab, væsentlighedsmatricer og frivillige versus obligatoriske ESG-oplysninger. Faget tager udgangspunkt i EU Corporate Social Responsibility Direktiv (CSRD), European Sustainability Reporting Standards (ESRS), Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD) samt en række internationale standarder såsom TCFD, GRI, IFRS S1 og S2.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen har et blandet format, herunder (1) forudindspillede forelæsningsvideoer, (2) sessioner på campus, hvor de studerende har mulighed for at arbejde i grupper for at løse øvelser og diskutere løsninger. På campus er deltagelse afgørende for at styrke de studerendes evne til at samarbejde og give hinanden konstruktiv feedback i diskussioner. For at stimulere et interaktivt læringsmiljø optager vi ikke sessioner på campus.

Gennem de forskellige sessioner tilegner de studerende ESG-rapporteringsviden ved at analysere de forskellige standarder, regler samt ESG-oplysning fra forskellige virksomheder. Kurset fokuserer på virksomheder med forskellig institutionel baggrund, hvilket sikrer en bredere økonomisk kontekstdækning.

Undervisningssessionerne omfatter forelæsninger og klassediskussioner samt praktiske øvelser. Forskellige mini case-problemer overvejes, hvorved studerende forventes at analysere og fortolke ESG-regnskaber eller rapporter fra en virksomhed under visse betingelser. Ud over sessionerne er der workshops til at arbejde gennem mere omfattende ESG-rapportering og CO2-regnskabsproblemer og til efter behov at gennemgå de vigtigste punkter i forelæsningerne gennem supplerende øvelser, og dermed forberede de studerende endnu bedre til den afsluttende eksamen.
Feedback i undervisningen
Undervisningen kan suppleres af en delvis blended learning tilgang med brug af videomaterialer og online multiple-choice spørgsmål.

Derudover vil foredrag og workshops give omfattende muligheder for spørgsmål og svar. Studerende opfordres også til at drage fuld fordel af personalets kontortid for at engagere sig i at fremme forståelsen af kursets mål.
Studenterarbejdstimer
Classes 30 timer
Workshop/Exercises 9 timer
Preparation for class 167 timer
Obligatory 16 timer
Final Examination 48 timer
Foreløbig litteratur

På CANVAS lægges den endelige reference liste ud umiddelbart før kurset starter. Tentative liitteratur:

 

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

EU Coroprate Sustainability Directive (CSRD)

EU Taxonomy

 

Bebbington, J. et al. (2019). Accounting and accountability in the Anthropocene, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Nov., 2019.

 

Buhmann, K. (2017). Neglecting the Proactive Aspect of Human Rights Due Diligence? A Critical Appraisal of the EU’s Non-Financial Reporting Directive as a Pillar One Avenue for Promoting Pillar Two Action.

 

United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development ( https:/​/​sustainabledevelopment.un.org/​content/​documents/​21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf)

 

United Nations (2015). Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. ( https:/​/​unstats.un.org/​sdgs/​indicators/​Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Eng.pdf)

 

TCFD (2017). Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (https:/​/​www.fsb-tcfd.org/​publications/​)

 

TNFD Task Force on Nature-related Financial Disclosures

 

GHG Protocol. The Greenhouse gas protocol, A corporate Accounting and reporting standard, World Business Council and World Resource Institute

Sidst opdateret den 30-01-2024