English   Danish

2024/2025  KAN-CCMAV3010U  Dataanalyse i revision

English Title
Audit Data Analytics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 90
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Revision/Auditing
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 13-02-2024

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget skal deltagerne kunne:
  • Vurdere muligheden for anvendelse af dataanalyse i revisionsprocessen
  • Forklare hvad der karakteriserer ”Big Data” og redegøre for hvorledes større datamængder kan analyseres i en revisionsmæssig sammenhæng
  • Identificere revisorrelevante data til analysebrug fra virksomheders IT systemer, samt udtrække og klargøre disse data til analysebrug
  • Forklare og vurdere muligheden for brug af kontinuerlig revision (realtidsrevision)
  • Diskutere hvorledes brugen af dataanalyse reguleres af eksisterende revisionsstandarder
  • Foretage en dyberegående analyse af et eller flere revisorrelevante datasæt ved hjælp af de på kurset brugte analyseværktøjer, kunne fortolke resultaterne kritisk, samt kunne formidle resultaterne af analysen.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 og Regnskab 1 på CMA.

Det forudsættes endvidere, at deltagerne råder over en Windows PC med rettigheder til at installere analysesoftware og andre programmer relateret til kurset.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der er to obligatoriske individuelle godkendelsesopgaver i faget, hvoraf en skal bestås før studenten kan indstilles til eksamen
Prøve/delprøver
Dataanalyse i revision:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Eksamensopgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ingen særlige bestemmelser vedrørende syge-/omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at give deltagerne en grundig indføring i anvendelsen af dataanalyse på forskellige stadier i revisionsprocessen. På kurset arbejdes med  dataanalyse og formidling af analyseresultater ved hjælp af forskellige typer af analysesoftware. Kurset har således fokus på at give deltagerne praktisk erfaring med at analysere revisorrelevante data med konkrete værktøjer.

 

Da kurset er baseret på blended learning skal deltagerne være indstillede på at arbejde selvstændigt med at sætte sig ind i den relevante software, analysere data, og præsentere resultaterne af deres analyse for de øvrige deltagere på kurset.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kører som blended learning, hvor dele af den traditionelle undervisning er erstattet af videolektioner, godkendelsesopgaver, multiple choice questions og projektarbejde. Lektioner på engelsk og gruppearbejde vil kunne forekomme.
Feedback i undervisningen
Skriftlig feedback på multiple choice opgaver. Skriftlig og/eller mundtlig feedback på hjemmeopgaver.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 132 timer
Undervisning 30 timer
Godkendelsesopgaver 20 timer
Projekteksamen 24 timer
Foreløbig litteratur

Vernon Richardson and Katie Terrell and Ryan Teeter: Data Analytics for Accounting, Third Edition, kapitel 1 til 6.

Hertil kommer en række supplerende artikler, som der linkes til på CBS Canvas.

Sidst opdateret den 13-02-2024