English   Danish

2024/2025  KAN-CCMVV2312U  Hybridarbejde - balancen mellem nye og gamle måder at arbejde på

English Title
Hybrid work. Balancing new and old ways of working

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 150
Studienævn
Studienævnet for cand. merc. og GMA (CM)
Kursusansvarlig
 • Peter Holdt Christensen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Ledelse/Management
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 04-02-2024

Relevante links

Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende på selvstændig vis udvælge, systematisk anvende, eksplicit anvende, og reflektere over relevante dele af pensum, således at den studerende kan:
 • Forklare hvordan og hvorfor hybridarbejde kan udfordre og give muligheder for organisering og ledelse af arbejdspladser.
 • Identificere konkrete udfordringer og muligheder for organisering og ledelse af hybridarbejde.
 • Give anvisninger til, hvordan hybridarbejde bedst muligt håndteres af ledelsen, organisationen og den enkelte ansatte.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Grundlæggende forståelse for, og interesse i, organisations- og ledelsesforskningen og nye måder at organisere arbejdet - og arbejdslivet - på.
Prøve/delprøver
Hybridarbejde - balaancen mellem nye og gamle måder at arbejde på:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Eksamensopgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har en studerende ikke bestået den ordinære eksamen, skal fagansvarlig bestemme om den studerende skal indlevere et revideret produkt eller et nyt produkt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Millioner af mennesker fik under pandemiens massive nedlukninger i 2020 og 2021 masser af erfaringer med at arbejde på afstand af hinanden. Selvom mange for første gang oplevede at arbejde – og at arbejde sammen - hjemmefra, er det ikke noget nyt at arbejde på afstand af hinanden. Det har ansatte i bl.a. internationale virksomheder gjort i årevis. Ligesom enkelte arbejdspladser allerede inden pandemiens nedlukninger gav ansatte mulighed for i perioder at arbejde hjemmefra.

 

Men at arbejde på afstand af hinanden er blevet aktualiseret og accelereret af nedlukningerne. Derfor er det på mange arbejdspladser i dag – sammenlignet med for blot få år siden – en udbredt praksis at give mulighed for i flere dage om ugen at arbejde hjemmefra, og dermed er der også en øget interesse i at forstå hvordan arbejdet på afstand bedst muligt håndteres.

 

Dette nye arbejdsliv betegnes bl.a. som hybridarbejde, da det netop består af en vekselvirkning mellem nogle gange at arbejde på kontoret, og andre gange at arbejde andre steder fra. Eksempelvis hjemmefra.

 

Hybridarbejde er kendetegnet ved mere decentralsering, mere variation, mere fleksibilitet, mere brug af teknologi og hyppigere afstand mellem ansatte, og dette arbejdslivets nye normal har naturligvis konsekvenser for de måder vi organiserer og leder arbejde på.

 

I faget udforsker vi disse konsekvenser, og fokuserer bl.a. på følgende tre temaer som både hver for sig, og tilsammen, bidrager med en forståelse for, hvordan og hvorfor hybridarbejde bedst muligt organiseres og dermed ledes:

 

1. Hvad er fundamentet for hybridarbejde? Herunder hvordan arbejdets karakter, den digitale parathed og vores ændrede arbejdsopfattelse (opstået ud fra især de tvungne nedlukninger) gør det muligt oftere at arbejde sammen på afstand af hinanden.

 

2. Ændrede interaktionsmønstre. Når vi knap så tit mødes ansigt-ti-ansigt, og fx oftere holder digitale møder påvirker det bl.a. vores forpligtigelse til samarbejdet, men det kan også være en social termostat, der giver mulighed for at balancere antallet af interaktioner med kolleger.

 

3. Konsekvenser. Arbejdslivets nye normal og dermed de ændrede interaktionsmønstre har en lang række - både positive og negative - konsekvenser for de måder arbejdspladser fungerer på. Det handler bl.a. om oplevelsen af større frihed, men også oplevelsen af, at kontoret er lidt af et ørkenlandskab, da mange kolleger - lige netop i dag - arbejder hjemmefra.

 

Opsummerende giver faget en opdateret, nuanceret og forskningsbaseret forståelse af, hvordan og hvorfor hybridarbejde udfordrer og giver muligheder for organisering og ledelse, samt hvordan disse udfordringer og muligheder bedst muligt håndteres af ledelsen, organisationen og den enkelte ansatte.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen afvikles over 13 uger.

De første to uger afvikles som tilstedeværelsesundervisning, og den sidste uge er ligeledes tilstedeværelsesundervisning. Således er i alt tre uger med tilstedeværelsesundervisning, og ti uger er med online undervisning. I den online undervisning er - udover det faglige indhold - fleksibilitet vigtigt. Derfor er alle online forelæsninger pre-recorded, og de er alle tilgængelige efter de to første uger med on-campus forelæsninger.
Feedback i undervisningen
Undervejs i on-campus undervisningen gives der feedback på diskussioner af hybridarbejde i praksis og feedback på diskussioner af eksamensforløbet. Denne feedback udvikler de studerendes forståelse af, hvordan eksamensopgaven struktureres, fokuseres og dermed tilgås.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 30 timer
Forberedelse til undervisning 98 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 78 timer
Foreløbig litteratur

Pensum består af en grundbog, og en række akademiske artikler, som alle kan tilgås via CBS Library. Den foreløbige pensumliste er:

 

Grundbog:

 

Peter Holdt Christensen (2022). Hybridarbejde. Balancen mellem nye og gamle måder at arbejde på. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 

Artikler:

 

 • Allen, T.D., Golden, T.D. og Shockley, K.M. (2015). How effective is telecommuting? Assessing the status of our scientific findings. Psychological Science in the Public Interest, 16(2): 40-68.
 • Bell, B.S., McAlpine, K.L og Hill, N.S. (2023). Leading virtually. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10: 339-362.
 • Bonet, R. og Salvador, F. 2017. When the boss is away: Manager-worker separation and worker performance in a multisite software maintenance organization. Organization Science, 28(2): 244-261.
 • Bourdeau, S., Ollier-Malaterre og Houlfort, N. (2019). Not all work-life policies are created equal: Career consequences of using enabling versus enclosing work-life policies. Academy of Management Review, 44(1): 172-193.
 • Cristea, I.C. og Leonardi, P.M. (2019). Get noticed and die trying: Signals, sacrifice, and the production of face time in distributed work. Organization Science, 30(3): 552-572.
 • Gajendran, R.S. og Harrison, D.A. (2007). The good, the bad, and the unknown about telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences. Journal of Applied Psychology, 92(6): 1524-1541.
 • Jachimowicz, J.M., Cunningham, J.L., Staats, B.R., Gino, F. og Menges, J.I. (2021). Between home and work: Commuting as an opportunity for role transitions. Organization Science, 32(1): 64-85.
 • Lengel, R.H. og Daft, R.L. (1988). The selection of communication media as an executive skill. The Academy of Management Executive, 11(3): 225-232.
 • Methot, J.R., Rosado-Solomon, E.H., Downes, P.E. og Gabriel, A.S. (2021). Office chitchat as a social ritual: The uplifting yet distracting effects of daily small talk at work. Academy of Management Journal, 64(5): 1445-1471.
 • Rockman, K.W. og Pratt, M.G. (2015). Contagious offsite work and the lonely office: The unintended consequences of distributed work. Academy of Management Discoveries, 1(2): 150-164.
 • Rothbard, N.P., Philips, K.W. og Dumas, T.L. (2005). Managing multiple roles: Work-family policies and individuals’ desires for segmentation. Organization Science, 16(3): 243-258.
 • Schinoff, B.S., Ashforth, B.E. og Corley, K.G. (2020). Virtually (in)separable: The centrality of relational cadence in the formation of virtual multiplex relationships. Academy of Management Journal, 63(5): 1395-1424.
 • Sergeeva, A.V., Faraj, S. og Huysman, M. (2020). Losing touch: An embodiment perspective on coordination in robotic surgery. Organization Science, 31(5): 1248-1271.
 • Wilson, J.M., O’Leary, M.B., Metiu, A. og Jett, Q.R. (2008). Perceived proximity in virtual work: Explaining the paradox of far-but-close. Organization Studies, 29(7): 979-1002.
Sidst opdateret den 04-02-2024