English   Danish

2024/2025  KAN-CJURO2002U  Juridisk og Strategisk Spilteori

English Title
Legal and Strategic Game Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Kim Østergaard - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Strategi/Strategy
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 18-06-2024

Relevante links

Læringsmål
Faget er et økonomisk fag, der betragter juridiske problemstillinger ud fra spilteori. Den studerende skal kunne:
 • Vise en dybdegående forståelse for anvendt spilteori
 • Udvise en dyb spilteoretisk intuition og evne til at reflektere over nye problemstillinger fra en spilteoretisk vinkel
 • Kunne anvende spilteori til at analysere strategiske interaktioner mellem forskellige aktører
 • Anvende spilteori til at analysere betydning af juridiske reglers implementering
 • Kunne anvende spilteori til at reflektere over etiske dilemmaer
 • Forstå og anvende spilteoretiske koncepter inden under forskellige grader af information blandt aktører
 • Kunne anvende spilteoretiske koncepter til at nå frem til optimale strategiske valg under hensyntagen til andre aktørers ageren
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ha(jur), bachelor i jura eller økonomi, samt grundlæggende forståelse for anvendt spilteori.
Prøve/delprøver
Juridisk og Strategisk Spilteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Se my.cbs.dk for formaliaregler.
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Eksamensopgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset fokuserer på en række økonomiske, juridiske og forretningsmæssige problemstillinger i en spilteoretisk kontekst med fokus på de strategiske overvejelser og metoder agenter og virksomheder kan stå overfor. Der vil bl.a. være fokus på forhandling, oplysningspligter og hemmeligholdelse, kollektive handlinger, signalering- og screening spil samt auktioner og udbud.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil bestå af traditionelle forelæsninger samt øvelser, samt mulighed for diskussionsfora mv.

Det forventes at de studerende er forberedt før alle forelæsninger og deltager aktivt i undervisningen.

Der vil være delelementer, videoer guides mv. som forekommer i et rent online miljø.
Feedback i undervisningen
De studerende vil løbende få feedback for deres evne til at reflektere over pensum i undervisningen. Dette sker mundligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner, cases, fremlæggelser mv. Hvis de studerende deltager aktivt i undervisningen får de mest ud af fagets feedback.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 32 timer
Forberedelse 140 timer
Eksamensforberedelse 34 timer
Sidst opdateret den 18-06-2024