Arkiverede Kurser : Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc - 2021/2022

Arkiv2021/2022Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc

Søg på titel eller kursuskode.

Kurser

BA-BKOMO1005UTværfagligt 1.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i et samfundsanalytisk perspektiv
BA-BKOMO1037UFagets videnskabsteori og metode
BA-BKOMO1050UStrategi og samtidsdiagnostik
BA-BKOMO1166USamfundsanalyse og -diagnostik: Teoretiske positioner
BA-BKOMO1206UOrganisationskommunikation
BA-BKOMO1267UIntern kommunikation i praksis
BA-BKOMO1271UErhvervsøkonomisk teori og analyse: Branding
BA-BKOMO1364UMedier og kommunikation: Nye kontekster for samfund, organisation og individ
BA-BKOMO1714UEkstern kommunikation i praksis
BA-BKOMO1715UStrategisk kommunikation i praksis
BA-BKOMO2002UKommunikationsteori
BA-BKOMO2003UMikro- og makroøkonomi
BA-BKOMO2004UOrganisationsanalyse
BA-BKOMO2005UBranding
BA-BKOMO2006UInstitutionelle perspektiver
BA-BKOMO2007UTeoretiske positioner
BA-BKOMO2008UMarketing
BA-BKOMO2009UEkstern kommunikation i praksis
BA-BKOMO2010UFinansiering
BA-BKOMO2011UKvantitativ metode og videnskabsteori
BA-BKOMO2012UKvalitativ metode og videnskabsteori
BA-BKOMO3001UBachelorprojekt
BA-BKOMO3002UPraksis- og Erhvervsrelateret projektforløb
BA-BKOMO4014UErhvervsøkonomisk teori og analyse – Institutionelle perspektiver
BA-BKOMO4016UTværfagligt 2.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i erhvervsøkonomisk perspektiv
BA-BKOMV1701UFinansiering
BA-BKOMV1702UMundtlig retorik og overbevisende præsentationer
BA-BKOMV2024UStrategisk kommunikation i mediesamfundet