Archived Courses : Study Board for MA in International Business Communication - 2010/2011

Archive2010/2011Study Board for MA in International Business Communication

Search by title or course code.

Courses

BA-2LPGThe Law and Politics of the Global Community
BA-BLM_BA04Translation strategies - Workshop in English and Danish economic language
BA-BLM_BA07Spain in Europe / España en Europa
BA-BLM_BA15Intercultural Business Communication
BA-BLM_BA21United States’ Crises from a Legal Perspective
BA-BLM_BA23Web Interaction Design and Communication
BA-BLM_BA28Current Politics in Latin America
BA-BLM_BA30Globalization & Democracy
BA-BLM_BA31Consuming America
BA-BLM_BA32Conflict Management in the Workplace
BA-BLM_BA33Effective Speaking in Business English
BA-IVK_AMH2Major Issues in the Social History of the Americas 2
BA-IVK_APS3Government, politics and policy-making in the Americas
BA-IVK_BAPROJBachelor Project
BA-IVK_EKAEEuropean Culture and Thought
BA-IVK_EOEPEuropean economy and politics - EU law
BA-IVK_EUIDEuropean Identities
BA-IVK_EUKUEuropean Political Unity and EU Knowledge - market and constitutional state
BA-IVK_EUSAEuropean societies
BA-IVK_GR1EGrammar 1 - English
BA-IVK_GR2EGrammar 2 - English
BA-IVK_HAS1Major Issues in the Social History of the Americas 1
BA-IVK_IFFTGerman professional communication and interaction in an intercultural context - German
BA-IVK_KKSCulture and communication - Spanish
BA-IVK_KOEEuropean History, Culture and Economic Geography
BA-IVK_KRPKComparative legal culture and political culture
BA-IVK_KS1TCulture and society 1 and Language Knowledge 1 - German
BA-IVK_KS2FCulture and society 2 - French
BA-IVK_KS2TCulture and society 2 - German
BA-IVK_KS3TCulture and society 3 - Business communication 2 - German
BA-IVK_KSGBECulture and society/GB - English
BA-IVK_KSSCulture and society 1 - Spain before and now - Spanish
BA-IVK_KSUSECulture and society/US - English
BA-IVK_MKEOral communication - English
BA-IVK_MKFFOral communication and phonetics - Culture and Society 1 - French
BA-IVK_OE1FØkonomiske forhold 1 - fransk
BA-IVK_OE2FEconomic situation 2 - French
BA-IVK_OEIDEEconomic Science History
BA-IVK_OEMMarkets of the Americas
BA-IVK_OETK1EEconomic Texts and Context 1 - English
BA-IVK_OETK2EEconomic Texts and Context 2 samt Legal language - English
BA-IVK_PFFPolitical conditions - The company and industrial relations 2 - French
BA-IVK_PKKPopular culture and art
BA-IVK_PROJProject - European studies
BA-IVK_SK2TLanguage knowledge 2 - German
BA-IVK_SK3TLanguage knowledge 3 - German
BA-IVK_SK4TLanguage knowledge 4 - German
BA-IVK_SKISociety, Culture and Identities
BA-IVK_SP1FLanguage description and language production 1 - French
BA-IVK_SP1SLanguage description and language production 1 - Spanish
BA-IVK_SP2FLanguage description and language production 2 - Business Communication 3 - French
BA-IVK_SP2SLanguage description and language production 2 - Spanish
BA-IVK_SP3SLanguage description and language production 3 - Spanish
BA-IVK_STSLanguage and text & Professional communication - Spanish
BA-IVK_TG1FText analysis and Grammar 1 - French
BA-IVK_TG2FText analysis and Grammar 2 - French
BA-IVK_TSMTGerman Society and Market Conditions - German
BA-IVK_TTPETexts and Text Production - English
BA-IVK_TTTCommon course: Public speaking
BA-IVK_UDTEPronunciation - English
BA-IVK_VA1FThe company and industrial relations 1 - French
BA-IVK_VISCommon course: Business Firms and Society - Business Economics & Commercial Law
BA-IVK_VK1EBusiness communication 1 - English
BA-IVK_VK1FBusiness communication 1 - French
BA-IVK_VK1SBusiness communication 1 - Spanish
BA-IVK_VK1TBusiness communication 1 - German
BA-IVK_VK2EBusiness communication 2 - English
BA-IVK_VK2FBusiness communication 2 - French
BA-IVK_VK2SBusiness communication 2 - Spanish
BA-IVK_VKKSSBusiness communication 3, Culture and text - Spain today & Culture and society - Latin America before and now - Spanish
BA-IVK_VT1Common course: Theory of Science - 2nd semester
BA-IVK_VT2Common course: Theory of Science - 3rd semester
KAN-CLM_ECOSØkonomisk sprog
KAN-CLM_FORKOMForbrugerkultur og -kommunikation
KAN-CLM_INTORGInterkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse
KAN-CLM_JURSJuridisk sprog
KAN-CLM_MARKMarketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv
KAN-CLM_MARKOMMarkedskommunikation
KAN-CLM_PROJIMProjekt i international marketing
KAN-CLM_SPESamfund, politik og erhvervsliv
KAN-CLM_TEKSTeknisk sprog
KAN-CLM_TOLKTolkning
KAN-CLM_VDKVirksomhedens digitale kommunikation
KAN-MLEAMAS1Politics and Society in the USA and/or Latin America
KAN-MLEAMAS2Cultures and Identities in the Americas
KAN-MLEAMAS3Markets of the Western Hemisphere
KAN-MLEEUES1Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner
KAN-MLEEUES2Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa.
KAN-MLEEUES3Enhed og mangfoldighed – sprog og kulturer i Europa.
KAN-MLEEUES4Internationale relationer – Europa i verden.
KAN-MLEKKOM1Ledelses- og medarbejderkommunikation
KAN-MLEKKOM3Forhandlingskommunikation
KAN-MLM_21Terminologi og termbaser inden for økonomisk/finansielt sprog
KAN-MLM_41Anvendt kultur- og identitetsteori
KAN-MLM_44Globalisation, European integration, business and public affairs / lobbying
KAN-MLM_45Terminologi – Nordisk webbaseret kursus
KAN-MLM_47Fra idé til Kandidatafhandling
KAN-MLM_55Spin eller fair snak - når fødevarer taler
KAN-MLM_56EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv
KAN-MLM_57Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation
KAN-MLM_61Europa i efterkrigstiden
KAN-MLM_67Økonomi og politik i EU
KAN-MLM_V02The Danish EU Presidency: 1 half 2012
KAN-MLM_V03Managing Knowledge, Communication and Innovation using Web 2.0