Archived Courses : Study Board for MA in International Business Communication - 2011/2012

Archive2011/2012Study Board for MA in International Business Communication

Search by title or course code.

Courses

KAN-MLE_S1_ENSamfund, politik og erhvervsliv
KAN-MLE_S1_FSTSamfund, politik og erhvervsliv
KAN-MLE_S2ENOrd og tekst i kontekst (KUN Engelsk)
KAN-MLE_S2FSTOrd og tekst i kontekst (FR, SP, TY)
KAN-MLE_SPROG3Intersproglig vidensformidling (EN, FR, TY, SP)
KAN-MLE_SPROG4Mundtlig interaktion (EN, FR, TY, SP)
KAN-MLEAM_AS1Politics and Society in the USA and/or Latin America
KAN-MLEAM_AS2Cultures and Identities in the Americas
KAN-MLEAM_AS3Markets of the Western Hemisphere
KAN-MLEEU_ES1Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner
KAN-MLEEU_ES2Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa.
KAN-MLEEU_ES3Enhed og mangfoldighed – sprog og kulturer i Europa.
KAN-MLEEU_ES4Internationale relationer – Europa i verden.
KAN-MLEIM_IKM1Marketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv
KAN-MLEIM_IKM2Forbrugerkultur og -kommunikation
KAN-MLEIM_IKM3Interkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse
KAN-MLEK_KOM1Ledelses- og medarbejderkommunikation
KAN-MLEK_KOM2Virksomhedens digitale kommunikation
KAN-MLEK_KOM3Forhandlingskommunikation
KAN-MLEK_KOM4Markedskommunikation
KAN-MLEM_IKM4Projekt i interkulturel marketing
KAN-MLETOT_TT1Teknisk sprog
KAN-MLETOT_TT2Økonomisk sprog
KAN-MLETOT_TT3Juridisk sprog
KAN-MLETOT_TT4Tolkning
KAN-MLM_21Terminologi og termbaser inden for økonomisk/finansielt sprog
KAN-MLM_41Anvendt kultur- og identitetsteori
KAN-MLM_44Globalisation, European integration, business and public affairs / lobbying
KAN-MLM_45Terminologi – Nordisk webbaseret kursus
KAN-MLM_47Fra idé til Kandidatafhandling
KAN-MLM_55Spin eller fair snak - når fødevarer taler
KAN-MLM_56EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv
KAN-MLM_57Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation
KAN-MLM_61Europa i efterkrigstiden
KAN-MLM_67Økonomi og politik i EU
KAN-MLM_V02The Danish EU Presidency: 1 half 2012
KAN-MLM_V03Managing Knowledge, Communication and Innovation using Web 2.0