Advarsel

Denne side er en kladde og bør kun tilgås via linket i kursuskatalogets inddatering. Vi kan se, du ikke kommer derfra, så der er muligvis sket en fejl. Det link, du sandsynligvis har brug for, er linket til den offentlige version. Kontakt venligst den person, der har givet dig linket (eller den redaktør, der har offentliggjort linket), så det kan rettes til den korrekte offentlige version.

2013/2014  KAN-MLM_21  Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog

English Title
Terminology and terminology databases with examples from economic/financial language

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 13.30-15.10, uge 43-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Bodil Nistrup Madsen - MSC
Sekretær: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 18-03-2013
Læringsmål
Udvikling af personlige kompetencer:
Den studerende udvikler kompetencer mht. analyse og strukturering af viden.
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne udarbejde en velfungerende terminologi- og vidensbase mellem dansk og et fremmedsprog under anvendelse af terminologisk metode og hensigtsmæssig udnyttelse af databaseformatet. Den studerende skal desuden kunne redegøre for udvælgelse og strukturering af data anvendt i basen.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Alm. adgangskrav til CLM-studiet.
Prøve/delprøver
Terminologi og termbaser eksemplificeret med økonomisk/finansielt sprog:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
Prøven består i udarbejdelse af terminologibase inden for et selvvalgt emne. Emnet aftales med læreren senest 2 uger inden undervisningens ophør.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Basen skal omfatte 10-15 begreber på dansk og fremmedsprog. Rapporten skal omfatte overvejelser om udarbejdelse af ontologi(er), begrebsdefinitioner, ækvivalens samt bilag med udskrifter af basens indhold: diagrammer samt systematiske og alfabetiske begrebslister. Rapporten afleveres i 2 eksemplarer.
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tilfører den studerende den af virksomhederne efterspurgte kompetence i form af kortlægning af virksomhedens interne terminologi på dansk og andre sprog.

Formålet med valgfaget er at sætte den studerende i stand til at udarbejde og indlæse materiale i en terminologi- og vidensbase til en virksomheds interne brug inden for fx virksomhedens økonomiske/finansielle interne eller eksterne kommunikation og rapportering.

Faget omfatter en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del indfører de studerende i terminologilærens principper. Den praktiske del består i træning i at arbejde med et terminologistyringssystem og i udarbejdelse af en termsamling inden for et af den enkelte studerende selvvalgt afgrænset emne. Termsamlingen udarbejdes på dansk og et fremmedsprog, afhængig af den studerendes fremmedsprog på CLM-studiet.

Der arbejdes med flersproglig videns- og termorganisering, dokumentationsmateriale, udnyttelse af databaseformatet til de terminologiske enheder, definitioner, faglige og sproglige kommentarer, ækvivalensovervejelser etc.

Som empirisk materiale inddrages forskellige delemner med bl.a. med afsæt i faget økonomisk sprog eller et andet emne efter deltagernes ønske til inspiration til udarbejdelse af den termbase, der skal afslutte forløbet.

I undervisningsforløbet løses en obligatorisk opgave i form af udarbejdelse af informationer vedrørende et mindre antal begreber og indlæsning i en mini-termbase. Mini-termbasen kan evt. danne basis for den endelige terminologi- og vidensbase.

Undervisningsformer
Læreroplæg og workshops. Hands-on-arbejde med termbase i terminologihåndterings-system, som er tilgængelige via Internettet.
Foreløbig litteratur

Forskelligt informationsmateriale (bøger, internettet, kompendier og noter) vedr. såvel den teoretiske som den empiriske del, herunder:

Sidst opdateret den 18-03-2013
 
Luk vindue