English   Danish

2010/2011  BA-BLM_BA07  Spanien i Europa / España en Europa

English Title
Spain in Europe / España en Europa

Kursusinformation

Sprog Spansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
week 38-41,43-48:Thursday,11,40-14,15
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Carsten Humlebæk - ch.ikk@cbs.dkSecretary Tine Silfvander- ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende bliver trænet i at reflektere og argumentere over en given problematik på det fremmede sprog.

Målbeskrivelse:

Den studerende skal kunne
• vise forståelse af de vigtigste sociale, politiske og kulturelle aspekter i forhold til Spaniens position i Europa og integration i EF/EU
• placere problemstillingen i den rette historiske kontekst og/eller i forhold til det aktuelle Spanien
• basere sin fremstilling på relevante kilder
• anvende relevante værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling
• fremstille problemstillingen på logisk og velorganiseret vis
• udtrykke sig på spansk på en måde der ikke hæmmer formidlingen af opgavens indhold
Forudsætninger
- Generelt kendskab til Spaniens samtidshistorie. - Spanskkundskaber på et niveau der gør det muligt at følge undervisning på spansk og at læse faglige tekster på spansk.
Eksamen
48 timers hjemmeopgave
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
48-timers hjemmeopgave på 6 NS på baggrund af en trukket problematik. Afleveres og bedømmes inden undervisningsperiodens ophør. Bedømmelse: en karakter efter 7-trinsskalaen; ingen censur.
Alle hjælpemidler
Syge-/omprøve: som ordinær
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset begynder med en introduktion til de generelle historiske, kulturelle og mentalitetsmæssige faktorer, som f.eks. den historiske blanding af civilisationer på spansk jord, den katolske kirkes magt, den økonomiske tilbageståenhed eller manglen på demokratisk tradition, som har været medvirkende til at give Spanien er særlig position i det europæiske rum. Derefter fokuseres der på både de politiske, sociale og økonomiske aspekter af Spaniens integrationsproces i de Europæiske Fællesskaber, som oplevede en første kulmination ved indlemmelsen i det daværende EF i 1986, men som er blevet yderligere konsolideret siden da.

Overordnet er formålet med kurset at nå til en større forståelse for de forskellige udfordringer der kendetegner og har kendetegnet den europæiske integrationsproces igennem studiet af Spaniens position i Europa som case. Netop i baggrunden for at dette land gennem århundreder har anset sig selv eller er blevet anset for at være anderledes og marginal i forhold til resten af Vesteuropa og i det faktum at det nu derimod er et af de bedst integrerede lande i den Europæiske Union ligger der en vigtig pointe i forhold til det europæiske projekt.

Introduktion til de forskellige temaer af læreren og diskussion på klassen af de læste tekster

Yderligere oplysninger

Undervisnings- og eksamenssprog er spansk.

Litteratur
 • Abellán, Jose Luís:”El exilio como quiebra constitucional” en El exilio como constante y como categoría., Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2001. pp. 17-25.
 • Bassols, Raimundo: ”Europa en la transición española”, i Javier Tusell, Juan Avilés og Rosa Pardo (red.): La política exterior de España del siglo XX (Madrid: Biblioteca Nueva 2000), pp. 455-472.
 • Escudero, Jose Antonio:”La inquisición española”, revista Historia, Madrid 1986. Número especial sobre La Inquisición. pp. 5-14.
 • Neila Hernández, José Luis: “Europa como paradigma en los procesos de transición política en España: dos momentos y un mismo desafío (1931 y 1975)”, i Javier Tusell (coor.): Historia de la transición y consolidación democrática en España (1975-1986) (Madrid: UNED 1995), pp. 213-233.
 • Noya, Javier: La imagen de España en el exterior. Real Instituto Elcano, 2002. (extractos)
 • Pinedo, Javier sobre la generación del 98 es de la revista Universarum n. 13, 1998, Universidad de Talca (extracto).
 • Powell, Charles y José Ignacio Torreblanca (coor.): Construir Europa desde España. Los nuevos desafíos de la política europea, Informe Elcano, Nr. 2, marts 2005, Madrid: Real Instituto Elcano.
 • Ruiz Carnicer, Miguel Ángel: “La idea de Europa en la cultura franquista 1939-1962”, i Hispania, Nr. 199 (1998), pp. 679-701.
 • Sotelo, Ignacio: A vueltas con España. Madrid: Gadir, 2006 (extracto)
 • Unamuno, Miguel de: Sobre la europeización, Antología. Madrid: Fondo de cultura económica, 2007. pp. 256-274.