English   Danish

2010/2011  BA-EOK_ITP  Interlingual text production

English Title
Interlingual text production

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester Undervisningssproget er engelsk og dansk
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
Barbara Dragsted
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på dansk og/eller engelsk tilpasset en bestemt målgruppe og et bestemt formål på basis af et oplæg
  • post-editere maskinoversat tekst på dansk og/eller engelsk
  • optimere tekstudkast på dansk og/eller engelsk
  • udtrykke sig sprogligt korrekt og uden kommunikationshæmmende fejl på både dansk og engelsk
Eksamen
Interlingual text production
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Ordinær prøve: Prøveform: 24 timers hjemmeopgave med mundtlig forsvar Varighed : 20 minutter Omfang: 1,5 NS Censur: Ekstern censur Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk og engelsk Syge/omprøve: Som den ordinære prøve
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal tilegne sig viden om kreativ tekstproduktion og oversættelsesteori og videreudvikle
allerede erhvervede kommunikative færdigheder med henblik på produktion af parallelle tekster på dansk og engelsk tilpasset forskellige målgrupper. Med udgangspunkt i de sproglige udfordringer internationalt orienterede danske virksomheder har, lægges der vægt på lokalisering af ’globale’ tekster til lokale behov samt post-editering og anden optimering af tekster og budskaber.

Undervisningsformer
Holdtimer kombineret med skriftlige øvelser i workshops og hjemmeopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 105 timer
Afleveringsopgaver 30 timer
Eksamen incl. eksamsforberedelse 65 timer
I alt 225 timer
Litteratur

Interlingual text production reader (Kompendium som produceres til kurset)
P. Skyum-Nielsen et al: Godt dansk. Syddansk Universitet. 2008
K. Rask: Fagsprog – Videnssprog. Grafisk litteratur. 2004
L. Rienecker et al: Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg. 2008.
S. Bailey: Academic Writing: A Handbook for International Students. 2006 (Routledge Study Guides)
B. Mossop: Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), St. Jerome. 2007