English   Danish

2010/2011  BA-HAF_AF  Afsætning og æstetik

English Title
Marketing and Aesthetics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
  • Mads Mordhorst - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
  • analysere og fortolke fagets tekster, og uddrage deres centrale begreber, med henblik på at formulere en relevant empirisk problemstilling med udgangspunkt i fagets teoretiske perspektiver
  • analysere konkrete cases, der er relevante for at belyse sammenhængen mellem æstetiske virkemidler og virksomheders praksis
  • reflektere kritisk og indsigtsfuldt over begrænsningerne ved den tilgang, som er valgt
Eksamen
Afsætning og æstetik
Eksamensperiode December/januar
Eksamen er en skriftlig individuel opgave (essay), som må fylde max. 6 sider. Bedømmelsen foretages af én eksaminator og er bestået/ikke bestået. Den ordinære eksamen ligger i december/januar. Syge-/omprøven ligger i januar/februar
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målsætningen er at udvikle kendskab centrale traditioner og redskaber i markedsføring og branding og at give en forståelse for, hvordan de udvikler sig som en del af den samfundsmæssige kontekst. Der lægges særligt vægt på markedsføring og branding i det senkapitalistisk samfund. Faget bygger på et sociologisk fundament, hvor markedsføring og branding skal forstås og analyseres skiftende samfundsmæssige kulturelle kontekster. FLØK-studiets særlige teorihistoriske og filosofisk-begrebslige faglighed bringes i spil ved at se markedet som et felt hvor æstetisk teori og praksis bruges til at kommunikere mellem forbrugere, produkter og virksomheder.