English   Danish

2010/2011  BA-HAF_STRA  Strategi

English Title
Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi
Kursusansvarlig
Christine Cleemann
Fagområde/Category
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Ledelse/Management
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes dens tuderende at være i stand til at kunne:
  • udvælge og reproducere modeller/cases/ teorier/ perspektiver fra pensum til at analysere den givne problemstilling/case.
  • gennemføre en klar og konsistent analyse af den givne problemstilling/ case.
  • sammenholde og diskutere teorierne/ perspektiverne i forhold til hinanden
  • forholde sig kritisk til analysens udsigelseskraft og begrænsninger.
Eksamen
Strategi
Eksamensperiode Maj/juni
Individuel 48-timers opgave, der udarbejdes på baggrund af stillede spørgsmål. Opgaven maksimale omfang er 10 sider. Bedømmelsen gives af to eksminatorer og der gives karakter efter 7-trinsskalen
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik