English   Danish

2010/2011  BA-SPILTEORI3  Spilteori

English Title
Spilteori

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
Dorte KronborgJens Leth Hougaard
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Forstå og modellere strategisk adfærd i situationer uden samarbejdsmuligheder:
  • Kende diverse ligevægtsbegreber og være i stand til at kunne finde sådanne ligevægte for givne spil.
  • Kende betydningen af forskellen på spil med fuldkommen og ufuldkommen information samt forskellen på spil men perfekt og imperfekt information.
  • Kende betydningen af forskellen på statiske og dynamiske spil-situationer.
  • Forstå og modellere strategisk adfærd i situationer med samarbejdsmuligheder:
  • Forstå forskellen til ikke-kooperative spil.
  • Kende til betydningen af begrebet kernen.
  • Kende de væsentligste løsningsbegreber for kooperative spil.
  • Endvidere skal de studerende være i stand til at afrapportere resultaterne i et klart sprog, med korrekt anvendelse af de fagudtryk der knytter sig til fagene.
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 3 timer
Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Hvis pc’er benyttes som skriveværktøj skal egen printer medbringes. Strøm kan ikke garanteres til eksamenen.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I) Ikke-kooperative spil
Statiske spil med fuldstændig information, Dynamiske spil med fuldstændig information, Statiske spil med ufuldstændig information, Dynamiske spil med ufuldstændig information

II) Kooperative spil
TU spil
Kernen
Shapley værdien
Nucleoulus

III) 1-1matching

IV) Aksiomatisk forhandlingsteori


Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Gibbons: “Game theory”, dog ikke:
Appendix 2.3B, 3.2B, 4..3C
Afsnit 2.2D, 2.3E, 4.2D, 4.3B.

Keiding, H.: “Spilteori”, kap.6, 8 og 9