English   Danish

2010/2011  DIP-UU  Management innovation & organisatorisk design

English Title
Management innovation & organisatorisk design

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Lørdag den 27. august 2011 Fredag den 16. september 2011 Lørdag den 1. oktober 2011 Fredag den 14. oktober 2011
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 25
Maks. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Organisation
Kursusansvarlig
  • Peter Karnøe - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal:
  • Demonstrere fuld forståelse for de centrale begreber og teorier anvendt i faget samt være i stand til at forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder.
  • Kunne anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle opgaver relateret i praktisk øjemed.
  • Være i stand til at formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau.
  • Selvstændigt kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng.
  • Indgå professionelt i fagligt samarbejde til behandling og løsning af opgaver, samt styrkelse af den fælles indlæring
Forudsætninger
Dette valgfag udbydes KUN til de HD-O studerende
Management innovation & organisatorisk design:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Oktober, Uge
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Spørgsmålet om organisatorisk design og redesign aktualiseres af nutidens komplekse, dynamiske og globaliseret økonomi. Trods vigtigheden af organisatorisk design for virksomhedens strategiske udvikling, er dette på mange måder et overset emne. Faget beskæftiger sig således med, hvordan nye teoretiske og empiriske indsigter kan bruges til at forbedre organisationens ’performance’. Tilgangen hertil betegnes ofte som ’management innovation’, og sammenlignet med teknologisk innovation er der skrevet væsentlige mindre om ’management innovation’, til trods for at dette område synes at være af stor betydning for realisering af virksomheders strategiske målsætning.

I undervisningen præsenteres de studerende indledningsvist for forskellige konventionelle organisationsteoretiske tilgange til at forstå ledelsesinnovation og organisatorisk design – en rationel, en institutionel, og en kulturel. Dette danner således rammen for en socio-materiel forståelse af, hvorledes organisatoriske design processer forløber. Trods alle intentioner, ender resultaterne af mange organisatoriske design processer at være nogle andre end de intenderede. Faget søger at give nogle mulige forklaringer herpå.

Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo.ioa@cbs.dk

Litteratur

Pensum– et kompendium af artikler, heriblandt:

Birkinshaw, J., Hamel, G. & Mol, M. J. (2008). Management Innovation. Academy of Management Review, Vol. 33, No. 4, 825–845.

Carlile, Paul R. (2002). A pragmatic view of knowledge and boundaries:

Boundary objects in new product development. Organization Science, Vol. 13,

No.4, pp.442-455.

Hamel, G.

Levitt, B. and J.G. March (1988) Organizational learning, Annual Review of Sociology 14, pp. 319-340.

March, James G. (1991) Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science 2(1):71-87.

Orr, Julian (1998) Images of work. Science,Technology,& HumanValues43(4):439-455