English   Danish

2010/2011  KAN-FIR_FR51  Corporate Finance

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Claus Parum - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets formål er at give deltageren solid viden om aktieselskabers investeringsbeslutninger og finansieringsbeslutninger.
Eksamen
Corporate Finance
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode December/januar
Individuel 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Prøven er intern og bedømmelsen foretages alene af en lærer; jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i den Generelle Studieordning. Der afholdes ordinær eksamen i december og syge-/omprøve i februar
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Corporate Finance handler om økonomiske beslutninger i aktieselskaber:
Allokering af kapital (investeringsbeslutningen) og
fremskaffelse af kapital (finansieringsbeslutningen):
Aktieselskabers realinvesteringer
Aktieselskabers kapitalfremskaffelse
Aktieselskabers udlodningspolitik
Finansiering af aktieselskaber
”Corporate Control” og ”Corporate Governance”.

Litteratur

Brealey, Myers & Allen (2008). Principles of Corporate Finance. 9th ed. (c).McGraw Hill.