English   Danish

2011/2012  BA-IVK_KKS  Culture and communication - Spanish

English Title
Culture and communication - Spanish

Course Information

Language Spanish
Point 3,8 ECTS (114 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
5. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet med kurset er at den studerende uddyber sin viden om spanske sociokulturelle forhold. Kursets mål er desuden at den studerende styrker sin kompetence i forståelse og analyse af spanske tekster, sagprosa såvel som fiktions- og audiovisuelle tekster samt forbedrer sin kompetence i sproglig formidling, især den mundtlige kompetence, med anvendelse af relevante formidlingsstrategier og med overholdelse af gældende sprogbrugskonventioner.
Kultur og kommunikation:
Assessment Oral Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period Autumn Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Eksaminationstid: 10 min. pr. studerende. Stofområde: Pensum fra kurset. Hjælpemidler: Noter i form af disposition og/eller stikord til oplægget. Eksamen tæller 3,75 ECTS.

Syge-/omprøve

Som den ordinære. Dog indgår den studerende kun i dialog med eksaminator.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• demonstrere kendskab til aktuelle spanske sociokulturelle forhold
• vise sin kompetence i forståelse af spanske tekster
• analysere spansksprogede tekster på en kritisk måde og med anvendelse af relevant tekstanalytisk metodik og begrebsapparat
• udtrykke sig på spansk, med en høj grad af overensstemmelse med sprogets normer og med gældende sprogbrugskonventioner samt med anvendelse af relevante formidlingsstrategier

Prøvebeskrivelse:
Mundtlig prøve som afvikles i forbindelse med undervisningen. Den studerende fremlægger på spansk en analyse af en tekst som indgår i kursusforløbet. Derefter indgår den studerende i dialog med de andre studerende og underviseren om det fremstillede. Hvis to studerende analyserer den samme tekst, må de ikke overvære den andens præstation, før de selv har holdt deres oplæg.
Course Content

Kursets teoretiske del fokuserer på centrale emner inden for tekstforståelse og -analyse samt sproglig formidling, med hovedvægten på mundtlig kommunikation. På den baggrund trænes den studerende i tekstreception og -analyse af en række sagprosa- og fiktionstekster samt i tekstproduktion i form af mundtlige præsentationer.

Teaching Methods
Kurset er baseret på holdundervisning med mundtlige analyser og præsentationer.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 hours
Literature

Nieves Hernández-Flores: "Metodologia para el análisis de textos en contexto", upubliceret manual i tekstanalyse lavet specifikt til kurset