English   Danish

2011/2012  BA-IVK_TSMT  German Society and Market Conditions - German

English Title
German Society and Market Conditions - German

Course Information

Language German
Point 3,8 ECTS (114 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
5. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in International Business Communication
Course Coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - Department of International Culture and Communication Studies
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
De studerende skal vise, at de har tilegnet sig tilstrækkeligt kendskab til tyske forhold, herunder tyske markedsforhold og det relevante sprogmateriale til at kunne fordybe sig i udvalgte tyske emner, dvs. redegøre for og kritisk tage stilling til aktuelle sociale, økonomiske eller politiske samfundsforhold i Tyskland på baggrund af aktuelt mediemateriale samt på baggrund af deres egen informationssøgning. De studerende skal ligeledes træne deres oversættelsesfærdigheder mellem sprogene dansk og tysk.
Skriftlig stedprøve:
Assessment Written Exam
Marking Scale Pass / Fail
Censorship No censorship
Exam Period December/January
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 2 Hours
Evt. oplæg: Maks. 1 normalside. Sprog: Dansk og/eller tysk. Hjælpemidler: Tysk/tysk ordbog.

Eksamen tæller 3,75 ECTS.

Syge-/omprøve

Som den ordinære, jf. § 18, stk. 2, b i studieordningen.
 

Afholdelse af prøverne, herunder syge-/omprøver

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.

Examination
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne:
• besvare spørgsmål evt. på basis af et tysk oplæg vedrørende udvalgte aktuelle sociale, økonomiske eller politiske samfundsforhold i Tyskland inden for makroøkonomiske områder som arbejdsmarkedet, konjunkturforhold, udenrigshandel og økonomisk politik
• forklare disse forhold på et flydende, velstruktureret og forståeligt dansk, der tager højde for kulturelle forskelle mellem landene.
Prerequisites for Attending the Exam
Den studerende skal have 3 obligatoriske skriftlige opgaver godkendt for at kunne indstille sig til den skriftlige stedprøve.
Course Content

Der behandles aktuelt stof med inddragelse af Tysklands nyere udvikling som nøgle til samfundsforståelse. Emnerne vil omfatte interne og eksterne forhold af betydning for Tyskland og Tysklands internationale rolle. Der arbejdes især med makroøkonomiske emner såsom, arbejdsmarkedet, konjunkturforhold, udenrigshandel og økonomisk politik, Tysklands rolle i EU etc., men også i mindre omfang med kulturelle problemstillinger såsom tysklandsbilledet i og uden for Tyskland. Der arbejdes med værktøjer til de studerendes egen informationssøgning. Der arbejdes endvidere med oversættelse til og fra tysk såvel af erhvervs- og samfundsøkonomiske tekster som af sagprosatekster.

Teaching Methods
Holdundervisning, gruppearbejde, studenterpræsentationer etc.
Student Workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 113 hours
Literature

Geißler, Rainer (2008), Die Sozialstruktur Deutschlands, 5. durchgesehene Auflage, Wiesbaden: VS-Verlag.

Neumann, Lothar F./ Schaper, Lothar F. (2010), Die Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland. Bonn. http://www.bpb.de/publikationen/TSR8Z4,0,Die_Sozialordnung_der_Bundesrepublik_Deutschland.html

Informationen zur politischen Bildung, Heft 294 (2009): Staat und Wirtschaft http://www.bpb.de/publikationen/IXJNWG,0,Staat_und_Wirtschaft.html

Øhrgaard, Per (2009), Tyskland. Europas hjerte. Et essay, København: Gyldendal.