English   Danish

2011/2012  BA-MAKOKII2NY  Makroøkonomi 2

English Title
Makroøkonomi 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Birthe Larsen - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • redegøre for de vækst- og arbejdsmarkedsteoretiske modeller, der gennemgås i pensum,
  • fortolke og sammenligne alternative modeller (fokus, forudsætninger, og svagheder),
  • anvende matematisk metode (primært grafiske principskitser, algebra og dynamisk programmering) til løsning af de gennemgåede modeller,
  • løse simple økonomisk-politiske problemstillinger ved brug af de gennemgåede modeller og metoder.
Eksamen
3 timers skriftlig stedprøve
3 timers skriftlig stedprøve:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 3 timer

Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Hvis pc’er benyttes som skriveværktøj skal egen printer medbringes. Strøm kan ikke garanteres til eksamenen. Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er dels at introducere de studerende til alternative nyere teorier på de udvalgte områder, dels at udbygge de studerende forståelse af anvendelse af matematiske formuleringer og løsningsteknikker til belysning af mere komplekse økonomiske problemstillinger og begrænsningerne herfor.
Kurset giver de studerende en grundig indførelse i alternative nyere teorier på de udvalgte områder, eksempelvis økonomisk vækst og arbejdsmarkedsteorier.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Sørensen, Peter Birch & Hans Jørgen Whitta-Jacobsen:
Introducing Advanced Macroeconomics – Growth and Business Cycles, 1. eller 2. ed., kapitlerne 15-18 samt 21-22

Romer, David:
Advanced Macroeconomics, 3. ed., kapitel 1-2, afsnit 3.1-3.3 samt 9.2-9.3